Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is kennelijk onredelijk ontslag?

De term “kennelijk onredelijk ontslag” werd voorheen in het arbeidsrecht veel gebruikt. Onder het oude ontslagstelsel had de werkgever – naast een mogelijk ontslag op staande voet en een beëindiging met wederzijds goedvinden –  de keuze uit twee ontslagprocedures, namelijk die van het UWV en de kantonrechter.

De werkgever kon het UWV vragen een ontslagvergunning te verlenen. Indien het UWV daartoe overging, kon de werkgever de arbeidsovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn beëindigen. Omdat het UWV geen ontslagvergoeding toekende, kon een werknemer er voor kiezen in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure een schadevergoeding van de werkgever te vorderen indien hij van mening was dat de opzegging kennelijk onredelijk was. 

Per 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd en heeft een werkgever niet langer de vrijheid om zelf de route voor beëindiging van het dienstverband te kiezen. 

Ontslaggronden

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst is mogelijk als daar een redelijke grond voor is en de werknemer niet kan worden herplaatst binnen een redelijke termijn. In de wet worden 8 redelijke ontslaggronden genoemd: 

  • Bedrijfseconomische redenen
  • Langdurige arbeidsongeschiktheid
  • Veelvuldig ziekteverzuim
  • Onvoldoende functioneren
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
  • Werkweigering wegens ernstige gewetensbezwaren
  • Verstoorde arbeidsverhouding
  • Andere redenen (slechts bij hoge uitzondering)

UWV of kantonrechter?

Bij bedrijfseconomisch redenen of ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is het UWV de aangewezen instantie. Bij het UWV moet u via het werkgeversportaal een ontslagvergunning verzoeken. Als er een cao van toepassing is, kan daarin als alternatief een ontslagcommissie worden ingesteld. 

Voor beëindiging wegens de overige redenen moet een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter worden ingediend. Sinds de wetswijziging per 1 juli 2015 heeft u als werkgever niet meer de keuzevrijheid bij welke instantie u de ontslagaanvraag laat toetsen. In beide gevallen heeft de werknemer (in beginsel) recht op een transitievergoeding. 

Geen kennelijk onredelijk ontslag meer

De kennelijk onredelijk ontslagprocedure is dan ook komen te vervallen en ook de vergoeding naar billijkheid op basis van de kantonrechtersformule is afgeschaft. In de praktijk worstelen rechters met de nieuwe wetgeving. Zo werd in januari 2016 in een uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam ten aanzien van de billijke vergoeding terug gegrepen op de oude kantonrechtersformule. Lees hierover in onze weblog. 

Meer weten over de wet- en regelgeving bij een ontslagprocedure?

Hoewel de kennelijk onredelijk ontslag procedure is afgeschaft blijft er nog steeds veel onzeker. Een advies van een van onze advocaten voorafgaand aan een ontslagaanvraag kan u veel ellende besparen. Actio Advocaten is de juridische partner voor het MKB. Wij zijn gevestigd in Assen en Hoogeveen. Neem contact op met één van onze medewerkers of vul ons 'bel mij terug' formulier in. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen.

Gerelateerde vragen