Velden zijn niet correct ingevuld

Jan Maarten Pol

Advocaat

Contact: pol@actio.nl

Expertises: Onderneming, Contracten, Insolventie, Procederen


Jan Maarten is meer dan vijfentwintig jaar advocaat en oprichter van Actio. Hij heeft zijn sporen verdiend in de ondernemingsrechtpraktijk en als curator in faillissementen.

‘Ik kom uit een ondernemersfamilie, ik voel me dus ook prettig bij ondernemers. Daarom werken we bij Actio uitsluitend voor bedrijven en instellingen. Ik doe dat door mijn klanten te helpen met strategische zaken, zoals het kopen van een concurrent of verkopen van hun eigen bedrijf. Bij het onderhandelen over en opstellen van contracten. Dat zijn intensieve trajecten, soms nachtwerk, maar onder die druk presteer ik goed.

En als het moet gaan we naar de rechter, daar moet je niet te bang voor zijn. Bemiddelen is leuk, maar soms moet er gewoon een principiële knoop worden doorgehakt. Procederen doe ik dus regelmatig en ook met veel plezier. Het is mooi als je in een vonnis leest dat de rechter je vooraf bedachte strategie over heeft genomen. Er is niets fijner dan een winnend vonnis op je bureau te krijgen.’

Naast het werk is Jan Maarten actief (geweest) in verschillende besturen van verenigingen, de PKN en als commissaris bij een uitvaartverzekeraar. Jan Maarten is een fanatiek wrakduiker op de Noordzee en gecertificeerd maritiem archeoloog.

Jan Maarten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Insolventierecht (faillissement, surseance van betaling) en Ondernemingsrecht (beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen, verenigingen en stichtingen). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOVA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.