Velden zijn niet correct ingevuld

Ontslag op staande voet, wanneer mag het?

De wet geeft zowel werkgever als werknemer de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit wordt ook wel “ontslag op staande voet” of “ontslag wegens dringende reden”genoemd.

Het is iedereen duidelijk dat een ontslag op staande voet voor een werknemer vergaande consequenties heeft. De werknemer verliest van de een op de andere dag zijn baan en verliest zijn inkomen. Vanwege deze vergaande consequenties van ontslag op staande voet zijn in de wet strenge bepalingen opgenomen waar een geldig ontslag op staande voet aan moet voldoen.

Jij als ondernemer en werkgever moet er goed van doordrongen zijn dat het ontslag op staande voet niet gemakkelijk door de rechter wordt gehonoreerd. Win daarom altijd eerst advies in over de situatie, voordat je een werknemer ontslaat!

Vereisten voor ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet moet aan drie vereisten voldoen:

  1. er moet sprake zijn geweest van een dringende reden;
  2. de arbeidsovereenkomst moet vanwege deze dringende reden direct (onverwijld) worden opgezegd;
  3. gelijktijdig met het ontslag op staande voet moet de dringende reden aan de werknemer worden medegedeeld.

Wanneer is er sprake van een dringende reden?

Formeel omschreven kan er sprake zijn van een dringende reden voor een ontslag op staande voet wanneer er een daad, eigenschap of gedraging van de werknemer voordoet op een zodanige wijze dat van de werkgever niet kan worden gevergd dat de werkgever de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Voor het oordeel of er sprake is van een geldig ontslag op staande voet zijn echter alle omstandigheden van de specifieke kwestie van belang.

Een aantal praktijkvoorbeelden van dringende reden zijn:

  • de werknemer weigert zijn werkzaamheden uit te voeren;
  • de werknemer steelt van de werkgever;
  • de werknemer verkoopt bedrijfsgevoelige informatie;
  • de werknemer bedreigt een andere medewerker.

Ook in andere situaties is het mogelijk een werknemer op staande voet te ontslaan. Een ontslag op staande voet mag echter alleen worden gebruikt als uiterste sanctie en slechts indien een reguliere ontslagprocedure niet kan worden afgewacht.

Bezwaar van de werknemer op het ontslag op staande voet

Als een werknemer het niet eens is met een ontslag op staande voet zal de werknemer waarschijnlijk de nietigheid van het ontslag op staande voet inroepen. Dit betekent dat de werknemer de rechter vraagt het ontslag op staande voet als het ware terug te draaien.

Meer weten?

Als werkgever wil je dat het ontslag op staande voet op een geldige grond gebeurt. Je wilt voorkomen dat je achteraf met een lange en kostbare procedure over het ontslag op staande voet wordt geconfronteerd.

Wanneer er zich een spoedeisende situatie voordoet op het gebied van arbeidsrecht, neem dan eerst contact op met Actio Advocaten. Wij voorzien je snel en adequaat van juridisch advies over ontslag op staande voet. 

Actio Advocaten is de juridische partner voor het MKB. Wij zijn gevestigd in Assen en Hoogeveen. Neem contact op via het onderstaande formulier.

 

Contactformulier

Gerelateerde vragen