Velden zijn niet correct ingevuld

Is de werkgever aansprakelijk voor schade op het werk?

Tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst kan er van alles misgaan. Een dakdekker kan van het dak vallen, een productiemedewerker kan in een machine vast komen te zitten, een werknemer kan tijdens een autorit voor de werkgever een ongeval veroorzaken enzovoort.

Vaak leiden deze ongevallen tot ernstig en/of blijvend letsel. Wanneer is de werkgever aansprakelijk voor schade die de werknemer lijdt, en – andersom – wanneer is de werknemer aansprakelijk voor door de werkgever geleden schade?

De zorgplicht van werkgevers

Op grond van de wet kan de werknemer, een werkgever aansprakelijk stellen voor geleden schade wegens een bedrijfsongeval of een beroepsziekte. De wet legt werkgevers een zorgplicht op. Een werkgever is verplicht voor alle ruimten en materialen waar de werknemer in of mee werkt, zodanige maatregelen te treffen of aanwijzingen te geven als redelijkerwijs nodig om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Die zorgplicht gaat heel ver. Er zijn kleurrijke gevallen uit de rechtspraak bekend, zoals de schade die een werknemer leed doordat ze in de kantine uitgleed over een gebakje dat op de grond was gevallen. Ze kreeg daardoor (ernstig) beenletsel, waarvoor de werkgever uiteindelijk aansprakelijk was.

Eisen die gesteld worden aan de zorgplicht

Er worden in de rechtspraak strenge eisen gesteld aan de zorgplicht van een werkgever. Iedere werkgever zal moeten streven naar een optimaal veiligheidsniveau. Dit niveau hangt af van de kans op gevaar, de ernst van eventuele gevolgen en hoe moeilijk het is om de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen.

Een andere vraag is wanneer er sprake is van uitoefening tijdens de werkzaamheden. Kan van een werknemer die op weg naar huis rijdt en dan schade lijdt nog worden gesteld dat er sprake is van schade geleden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden? Er moet volgens de rechtspraak in ieder geval sprake zijn van een functioneel verband.

Wanneer is de werknemer zelf aansprakelijk?

Een werkgever is aansprakelijk voor schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Of er in een bepaald geval sprake is van werkgeversaansprakelijkheid is – zoals vaak in het arbeidsrecht – niet met een eenduidig ja of nee te beantwoorden.

Twijfel je of jouw bedrijf voldoet aan de omvangrijke zorgplicht of heb je wellicht een conflict over aansprakelijkheid met een werknemer? Wij voorzien je graag van advies.

Meer weten?

Actio Advocaten is de juridische partner voor het MKB. Wij zijn gevestigd in Assen en Hoogeveen. Neem contact op via het onderstaande formulier.

 

Contactformulier

Gerelateerde vragen