Velden zijn niet correct ingevuld

Wanneer is er strijd met een concurrentiebeding?

Veel arbeidsovereenkomsten bevatten en zogenoemd concurrentiebeding of non-concurrentiebeding. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 20% van de werknemers in Nederland aan een concurrentie- of relatiebeding is gebonden. Veelal zit aan een concurrentiebeding een boete gekoppeld. De werknemers kunnen daardoor niet ‘zomaar’ van werkgever veranderen. 

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een afspraak tussen partijen waarin het de werknemer voor een bepaalde periode is verboden om na het einde van de arbeidsovereenkomst op bepaalde manieren weer aan het werk te gaan (bijvoorbeeld bij de concurrent). Bij een relatiebeding is het de werknemer verboden bepaalde relaties van zijn voormalig werkgever te benaderen. 

Voorwaarden van het concurrentiebeding

Een geldig concurrentiebeding moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • een concurrentiebeding moet altijd schriftelijk (in de arbeidsovereenkomst) zijn overeengekomen;
  • een concurrentiebeding kan slechts worden overeengekomen met een meerjarige werknemer;
  • een concurrentiebeding kan ook haar werking verliezen. Bijvoorbeeld wanneer de functie van de betreffende werknemer wezenlijk is veranderd. 

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

In tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag alleen een concurrentiebeding worden opgenomen wanneer dit goed is gemotiveerd en uitleg wordt gegeven waarom een concurrentiebeding noodzakelijk is. De werkgever dient in de arbeidsovereenkomst te motiveren dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dat zwaarwegende belang moet ook na afloop van de overeenkomst nog aanwezig zijn. 

Wat is een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang?

Als de werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft moet dit goed worden beschreven en gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst.

Wat een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is, is per branche en bedrijf verschillend. Aangegeven dient te worden over welk bedrijfs- of dienstbelang het gaat en waarom daarvoor een concurrentiebeding moet gelden.

Let op: als de motivering ontbreekt is het concurrentiebeding niet geldig! Ook als de motivering door de rechter als onvoldoende wordt beschouwd kan daarop door de werkgever geen beroep worden gedaan.

Let op

Als een werknemer in dienst is op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en dit contract na 1 januari 2015 is verlengd, geldt het concurrentiebeding niet meer. 

Meer weten?

Het is van wezenlijk belang om jouw arbeidscontracten en concurrentiebedingen goed in te kleden. Onze arbeidsrechtspecialisten en ontslagadvocaten staan je graag met advies terzijde.

Actio Advocaten is de juridische partner voor het MKB. Wij zijn gevestigd in Assen en Hoogeveen. Neem contact op via het onderstaande formulier.

 

Contactformulier

Gerelateerde vragen