Velden zijn niet correct ingevuld

Hoe werkt ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Het kan zijn dat het even niet goed met je bedrijf gaat. De omzet blijft achter, een klant valt weg, kosten stijgen. In die gevallen moet je snijden in de kosten, bijvoorbeeld door te reorganiseren. Vaak ontkom je dan niet aan ingrijpende maatregelen, zoals ontslag van werknemers. Je kunt dan personeel ontslaan met een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Ontslaggronden

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst is mogelijk als daar een redelijke grond voor is en de werknemer niet kan worden herplaatst binnen een redelijke termijn. In de wet worden 8 redelijke ontslaggronden genoemd: 

  • Bedrijfseconomische redenen
  • Langdurige arbeidsongeschiktheid
  • Veelvuldig ziekteverzuim
  • Onvoldoende functioneren
  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
  • Werkweigering wegens ernstige gewetensbezwaren
  • Verstoorde arbeidsverhouding
  • Andere redenen (slechts bij hoge uitzondering)

UWV of kantonrechter?

Bij bedrijfseconomisch redenen of ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is het UWV de aangewezen instantie. Bij het UWV dien je via het werkgeversportaal een verzoek tot een ontslagvergunning in. Als er een CAO van toepassing is, kan daarin als alternatief een ontslagcommissie worden ingesteld. 

Voor beëindiging wegens de overige redenen moet een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter worden ingediend. 

Wat toetst het UWV?

Het UWV kijkt naar het belang van de ondernemer bij continuïteit van de onderneming aan de ene kant, en het zwaarwegende belang van de werknemer bij behoud van werk aan de andere kant. Wanneer een slechte financiële situatie wordt aangevoerd als reden voor de ontslagaanvraag moeten de cijfers over de laatste drie jaren worden getoond (balans, de winst- en verliesrekening met toelichting en een liquiditeitsbegroting). 

De ontslagvergunning wordt niet afgegeven wanneer niet voldoende wordt gemotiveerd waarom de werknemer niet voor de onderneming kan worden behouden door overplaatsing, omscholing of natuurlijk verloop. 

Collectief ontslag

Wanneer meerdere werknemers dienen af te vloeien kan het zijn dat er sprake is van een zogenoemd collectief ontslag. In dat geval dient het afspiegelingsbeginsel te worden gehanteerd. Dat beginsel houdt in dat de ontslagen worden verspreid over de leeftijdsgroepen binnen de onderneming per uitwisselbare functie. 

Opzegverbod geldt ook bij bedrijfseconomische redenen

Is er sprake van zieke werknemers? Ook bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen geldt het wettelijke opzegverbod tijdens ziekte. De wetgever acht het de plicht van de werkgever om de werknemer tijdens ziekte te re-integreren zwaarder dan het belang van de werkgever een zieke werknemer te kunnen ontslaan wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Uitzondering: bij een gehele bedrijfssluiting kan een arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer wel worden beëindigd.  

Mogelijkheid van hoger beroep

Het is mogelijk hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van het UWV, ontslagcommissie of de kantonrechter. Deze mogelijkheid geldt zowel voor werkgever als werknemer. Het hoger beroep heeft geen schorsende werking, een eventueel verschuldigde transitievergoeding zal wel direct betaald moeten worden. 

Meer weten over ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Je merkt het wellicht aan de terminologie al: een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen zit vol valkuilen. Het is dan ook raadzaam je bij te laten staan door een van onze advocaten.

Actio Advocaten is de juridische partner voor het MKB. Wij zijn gevestigd in Assen en Hoogeveen. Neem contact op via het onderstaande formulier.

 

Contactformulier

Gerelateerde vragen