Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is de kantonrechtersformule?

Kantonrechtersformule is vervallen en vervangen door de transitievergoeding

De ontslagvergoeding op basis van de zogenaamde kantonrechtersformule is met ingang van 1 juli 2015 komen te vervallen. Deze vergoeding was bedoeld ter compensatie voor het ontslag te derven inkomsten. In de plaats van de ontslagvergoeding is de transitievergoeding gekomen. 

Wanneer ben ik als werkgever een transitievergoeding verschuldigd?

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd. Dit geldt ook als een contract voor bepaalde tijd niet wordt voortgezet, maar wel minimaal 24 maanden heeft geduurd. 

Nieuw is dat u dus ook aan werknemers met een contract voor bepaalde tijd een vergoeding verschuldigd kan zijn.  

Uitzonderingen

Uitzonderingen op de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding bestaan bij:
- het bereiken van de AOW-leeftijd;
- een werknemer die jonger is dan 18 jaar en die 12 uur of minder per week werkt;
- vanwege een aan de werknemer te verwijten reden voor het ontslag;

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de hoogte van het loon, de leeftijd van de werknemer en de duur van het dienstverband. De vergoeding wordt als volgt berekend.

- per gewerkt half dienstjaar 1/6 maandsalaris
- langer dan 10 jaar in dienst? Dan krijgt de werknemer vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van ¼ maandsalaris per half dienstjaar
- is de werknemer 50 jaar of ouder en heeft de werknemer 10 jaar of langer gewerkt, dan geldt voor elk half dienstjaar vanaf  het 50ste jaar ½ maandsalaris per elk half dienstjaar (regeling geldt tot 2020) en alleen bij bedrijven met meer dan 25 werknemers.

Maximum vergoeding

De maximale vergoeding bedraagt € 75.000,- bruto. Van de transitievergoeding mogen kosten voor werk-naar-werkbemiddeling en opleidingskosten gericht op de inzetbaarheid van de werknemer worden afgetrokken. 

Afwijking mogelijk?

Een afwijking van de standaard hoogte van de transitievergoeding kan alleen nog als werkgever of werknemer zeer verwijtbaar is aan het ontslag. De kantonrechter kan in gevallen van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever aan het ontslag een aanvullende “billijke” vergoeding toekennen.

In een beëindigingsovereenkomst (voorheen vaststellingsovereenkomst), waarin werkgever en werknemer onderling afspreken het dienstverband te beëindigen geldt de transitievergoeding niet. Uiteraard zal er vaak aansluiting bij de transitievergoeding worden gezocht, maar er is bij het maken van onderlinge afspraken geen verplichting tot het aanbieden van de transitievergoeding.  

De regels omtrent transitievergoeding zijn van driekwart dwingend recht. Dat wil zeggen dat er bij cao mag worden afgeweken als in die cao een vergelijkbare voorziening is geregeld. 

Meer weten over de transitievergoeding?

Actio Advocaten is de juridische partner voor het MKB. Wij zijn gevestigd in Assen en Hoogeveen. Neem contact op met één van onze medewerkers of vul ons 'bel mij terug' formulier in. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen.

Gerelateerde vragen