Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is de kantonrechtersformule?

Lange tijd was de kantonrechtersformule een bekend begrip binnen het arbeidsrecht. Er werd een formule mee aangeduid die de hoogte berekende van een ontslagvergoeding die een werknemer kon ontvangen wanneer zijn arbeidscontract werd beëindigd door de werkgever. Deze vergoeding was bedoeld ter compensatie van de te derven inkomsten door het ontslag.

De formule hield in dat er een vermenigvuldiging werd gemaakt van het aantal gewogen dienstjaren (waarvoor een tabel in gebruik was), de beloning (het bruto salaris met overige looncomponenten) en de ‘correctiefactor’. Deze correctiefactor had onder andere te maken met de verwijtbaarheid van een ontstane situatie waarin ontslag werd gevraagd.

Van kantonrechtersformule naar transitievergoeding

De ontslagvergoeding op basis van deze kantonrechtersformule is met ingang van 1 juli 2015 komen te vervallen. In de plaats daarvan wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van een transitievergoeding. 

Lees meer over de transitievergoeding: 

 

Meer weten?

Actio Advocaten is de juridische partner voor het MKB. Wij zijn gevestigd in Assen en Hoogeveen. Neem contact op via het onderstaande formulier.

 

Contactformulier

Gerelateerde vragen