Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is wanneer hij de werknemer tijdens een arbeidsovereenkomst die minimaal 24 maanden heeft geduurd wil ontslaan. Dit geldt ook als een contract voor bepaalde tijd niet wordt voorgezet, maar wel minimaal 24 maanden heeft geduurd.

Uitzonderingen voor het recht hebben op een transitievergoeding

Iedereen die ontslag krijgt en aan de bovenstaande voorwaarden voldoet heeft recht op een transitievergoeding, mits hij niet onder een uitzonderingsregel valt, zoals;

  • het bereiken van de AOW-leeftijd door de werknemer;
  • de werknemer werkt minder dan 12 uur per week of is onder de 18;
  • ontslag vanwege een aan de werknemer te verwijten reden voor het ontslag

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De maximale vergoeding bedraagt € 75.000,- bruto. Hoe hoog de vergoeding is waar de werknemer recht op heeft wordt berekend op basis van de hoogte van het loon, de leeftijd van de werknemer en de duur van het dienstverband. De volgende regels worden gehandhaafd:

  • per gewerkt half dienstjaar 1/6 maandsalaris
  • langer dan 10 jaar in dienst? Dan krijgt de werknemer vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van ¼ maandsalaris per half dienstjaar
  • is de werknemer 50 jaar of ouder en heeft de werknemer 10 jaar of langer gewerkt, dan geldt voor elk half dienstjaar vanaf  het 50ste jaar ½ maandsalaris per elk half dienstjaar (regeling geldt tot 2020) en alleen bij bedrijven met meer dan 25 werknemers.

Van de transitievergoeding mogen kosten voor werk-naar-werkbemiddeling en opleidingskosten gericht op de inzetbaarheid van de werknemer worden afgetrokken.

Meer weten?

De transitievergoeding is in plaats gekomen van de ontslagvergoeding op basis van de zogenaamde kantonrechtersformule. Deze is per 1 juli 2015 komen te vervallen. Zijn er onduidelijkheden over de transitievergoeding? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen.

Gerelateerde vragen