Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is een transitievergoeding?

Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is de werkgever een ontslagvergoeding verschuldigd. De ontslagvergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en tevens als vergoeding voor kosten die na ontslag gemaakt (kunnen) worden voor de transitie naar nieuw werk, zoals bijvoorbeeld studiekosten voor omscholing of bijscholing, een outplacementtraject of andere kosten die iemand maakt om aan ander werk te kunnen komen.

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de hoogte van het loon en de duur van het dienstverband. Zie ook het antwoord onder Hoe hoog is de transitievergoeding?

Maximum transitievergoeding

Er geldt een maximale bruto vergoeding als transitievergoeding. Van de transitievergoeding mogen kosten worden afgetrokken die door de werkgever zijn gemaakt voor werk-naar-werkbemiddeling en opleidingskosten gericht op de inzetbaarheid van de werknemer.

Afwijking van de standaard hoogte mogelijk

Een afwijking van de standaard hoogte van de transitievergoeding kan alleen nog als werkgever of werknemer zeer verwijtbaar is aan het ontslag. De kantonrechter kan in gevallen van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever aan het ontslag een aanvullende “billijke” vergoeding toekennen.

In een beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst, waarin werkgever en werknemer onderling afspreken het dienstverband te beëindigen, geldt de transitievergoeding niet. Uiteraard zal er vaak aansluiting bij de transitievergoeding worden gezocht, maar er is bij het maken van onderlinge afspraken geen verplichting tot het aanbieden van de transitievergoeding.  

De regels omtrent transitievergoeding zijn van driekwart dwingend recht. Dat wil zeggen dat er bij cao mag worden afgeweken als in die cao een vergelijkbare voorziening is geregeld. 

Uitzonderingen voor het recht op een transitievergoeding

Uitzonderingen op de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding bestaan bij:

  • het bereiken van de AOW-leeftijd;
  • een werknemer die jonger is dan 18 jaar en die 12 uur of minder per week werkt;
  • vanwege een aan de werknemer te verwijten reden voor het ontslag.

Meer weten?

Zijn er onduidelijkheden over de transitievergoeding? Neem contact op met ons kantoor in Assen of Hoogeveen. Of vul het onderstaande contactformulier in.

 

Contactformulier

Gerelateerde vragen