Velden zijn niet correct ingevuld

Kan ik een zieke werknemer ontslaan?

Tijdens ziekte (of zwangerschap) van de werknemer geldt op grond van artikel 7:670 BW een tijdelijk opzegverbod. Het verbod is tijdelijk, omdat de wetgever heeft bepaald dat opzegging in het geval de ziekte en/of arbeidsongeschiktheid 2 jaar of langer heeft geduurd het verbod niet meer van toepassing is. Dan moet een ontslagvergunning via het UWV Werkbedrijf worden verzocht.

Uitzonderingen op het opzegverbod

Tevens geldt een uitzondering voor de werknemer die ziekte voorwendt om de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever te frustreren. Het opzegverbod mist toepassing wanneer de werknemer ziek wordt nadat het UWV Werkbedrijf een verzoek om een ontslagvergunning heeft ontvangen en ook wanneer de werknemer zonder goede reden weigert medewerking te verlenen aan zijn reïntegratie. Dit dient echter goed te zijn gedocumenteerd.

Op het algemene opzegverbod zijn derhalve een aantal uitzonderingen te maken. Onze arbeidsrechtspecialisten en ontslagadvocaten kunnen hier alles over vertellen.

Meer weten?

Actio Advocaten is de juridische partner voor het MKB. Wij zijn gevestigd in Assen en Hoogeveen. Neem contact op via het onderstaande formulier.

 

Contactformulier

Gerelateerde vragen