Velden zijn niet correct ingevuld

De tarieven die Actio hanteert

Actio Advocaten hanteert een gedifferentieerd uurtarief. Dat wil zeggen dat u geen advocatentarieven betaalt voor werkzaamheden die niet per sé door een advocaat hoeven te worden gedaan. Standaardisatie waar mogelijk, specialisatie waar nodig. Dat houdt de kosten beheersbaar en de dienstverlening aantrekkelijk voor u.

Heldere tarieven

Het standaarduurtarief van Actio bedraagt € 210,00 voor een advocaat en € 125,00 voor een jurist, exclusief 21% BTW. We doen niet aan verkapte winstmarges, zoals kantoorkosten of iets dergelijks.  No nonsense dienstverlening, tegen heldere tarieven.

Vooraf weten waar u aan toe bent

Een ondernemer wil altijd graag weten wat de totale kosten zijn. We geven dat vooraf dan ook zo goed mogelijk aan. Lukt dat niet, omdat de omvang van de dienstverlening van tevoren moeilijk in te schatten is, dan zeggen we dat ook. We kunnen dan afspreken om u periodiek van de kosten op de hoogte te houden. Wilt u liever een vast, all-in bedrag, dan is dat natuurlijk ook bespreekbaar. Neem voor een offerte op maat contact met ons op.

Het Actio Juridisch Service Contract

Voor een vast bedrag per maand verzekerd zijn van juridisch maatwerk, volledig gericht op uw onderneming? Met het Actio Juridisch Service Contract krijgt u een gespecialiseerde advocaat toegewezen, onbeperkt telefonisch advies en onder andere 10% korting op het uurtarief.

Lees meer over het Actio Juridisch Service Contract