Velden zijn niet correct ingevuld

5 manieren waarop u zeker weet dat u met een advocaat te maken krijgt

De vraag “Is een advocaat verplicht?” duikt regelmatig op en het antwoord daarop is eenvoudig te vinden en meestal vrij helder. Het antwoord op de vraag “Wanneer heb je een advocaat nodig?” wordt al wat minder eenduidig. Bij advocaten denken veel mensen nog altijd gelijk aan procedures, dat terwijl de taak van advocaten (onder andere) is om procedures juist te voorkomen.

Het hoeft niet altijd te gaan over bijstand in juridische geschillen; ook voor advies in meer algemene zaken is een advocaat beschikbaar. Denk daarbij aan controle op koop- of huurcontracten, voorwaarden bij overeenkomsten en protocollen met betrekking tot de (nieuwe) privacywetgeving. Dat zijn geen redenen om een advocaat te willen mijden, toch?

Er zijn wellicht mensen die beweren absoluut níet met een advocaat te maken te willen hebben, terwijl ze in hun doen en laten er eigenlijk juist voor zorgen dat ze wél een advocaat op hun dak krijgen. Hieronder een top vijf van situaties waarin contact met een advocaat haast onvermijdelijk wordt (en tips hoe dan te handelen, of ter voorkoming van die situatie).


Wanneer krijgt u met een advocaat te maken?

 1. U betaalt niet
 2. U legt niets vast op papier
 3. U laat een procedure op zijn beloop
 4. U maakt ruzie met uw personeel
 5. U laat uw huurder aan zijn lot over

1. Betaal niet

 • Betaal geen facturen of laat ze héél erg lang liggen.
 • Laat niets van u horen als u het niet eens bent met de factuur, de berekening daarvan of de specificatie; niet bellen of mailen, gewoon helemaal niets.
 • Negeer structureel iedere herinnering, aanmaning of andere verwijzing naar het onbetaald laten van de factuur.

Grote kans dat de andere partij die de factuur heeft gestuurd het zo zat wordt dat zij overgaat tot incasso. Dat kan een deurwaarder zijn of een incassobureau. Maar dat kan ook een advocaat zijn, die u eerst een sommatiebrief stuurt. Het voordeel van de advocaat voor uw wederpartij is dat deze, als u niet reageert op die sommatiebrief, niet alleen gelijk een dagvaarding kan opstellen, maar ook een verzoek tot beslaglegging of het aanvragen van een faillissement bij de rechter kan neerleggen.

Hoe te voorkomen?

Natuurlijk overkomt het de besten dat een factuur gemist is; in dat geval zal er niets aan de hand zijn. Is er sprake van een wel erg late betaling, dan kan het verstandig zijn in elk geval even contact met de andere partij op te nemen. Mocht betaling van het hele bedrag ineens financieel te belastend zijn; duik niet weg, maar bel de andere partij. Een betalingsregeling is wellicht vaker mogelijk dan u verwacht. Verder zal u of uw bedrijf niet de eerste zijn die het niet eens is met een factuur, maar wilt u die incasso voorkomen, dan is het beter dit de andere partij gelijk te laten weten. Niet op tijd klagen kan namelijk in uw nadeel werken: de wet bepaalt dat u binnen een redelijke termijn moet aangeven dat u een klacht heeft.

actio-juridisch-servicecontract-banner

2. Leg niets vast op papier

 • Een mondelinge afspraak is toch ook een geldige afspraak? Dat klopt! Schrijf dus niets op en stuur geen mails met afspraken.
 • Vertrouw op de goedheid van uw contractspartner.

U kunt natuurlijk vertrouwen op de goede ervaringen die de buurvrouw van de achterneef heeft met die andere partij, helemaal als u samen goed hebt doorgesproken wat de bedoeling is. Wanneer de andere partij echter opeens iets heel anders beweert, en zelfs meent iets van u te eisen te hebben waar u niets van afweet, dan kan het maar zo zijn dat u geconfronteerd wordt met een brief van een advocaat. Of erger: gedagvaard wordt voor de rechtbank.

Wat te doen?

Ook als u met de ander mondeling goed hebt doorgenomen wat de bedoeling is van de opdracht die u geeft (hoe klein de opdracht ook mag zijn), dan is het nog steeds verstandig om dit ook even vast te leggen.

3. Laat een procedure op zijn beloop

Heeft u de pech dat iemand anders u voor de rechter sleept, dan weet u zelf waarschijnlijk het beste waar het om gaat. In het antwoord op de vraag “Is een advocaat verplicht” zal al gauw duidelijk worden dat in een civiele procedure bij de kantonrechter een advocaat niet verplicht is, maar zoals hierboven onder punt 1 al staat kan het zijn dat de wederpartij wel meteen een advocaat inschakelt. Heeft u eenmaal een dagvaarding ontvangen, dan kunt u ervoor kiezen nog steeds te proberen een advocaat te ontwijken en gewoon helemaal niet te reageren op de dagvaarding: “het is allemaal onzin wat de wederpartij schrijft”. Zeer grote kans dat de eisen en vordering van uw wederpartij volledig worden toegewezen en dat er een zogeheten verstekvonnis wordt uitgesproken, waarmee de ander u gaat achtervolgen.

Wat kan er fout gaan dan?

Is er eenmaal een vonnis tegen u uitgesproken, dan kunt u alsnog een advocaat inschakelen om “te redden wat er te redden valt”, maar beter is wellicht in een eerder stadium die stap al te maken.

Als u wél reageert op een dagvaarding, zoals de bedoeling is, dan mag u zelf de procedure voeren. U mag ook iemand anders sturen die namens u het woord doet of een schriftelijke reactie stuurt, zoals bijvoorbeeld de buurman; maar weet die buurman precies hoe zo’n procedure werkt? Een advocaat weet van de hoed en de rand als het om procederen gaat, welke tactieken mogelijk zijn, waar toepasselijke jurisprudentie te vinden is en welke wetsartikelen u ten dienste staan om uw verdediging optimaal te maken. Oftewel: een advocaat komt standaard beter beslagen ten ijs dan u of een willekeurige gemachtigde (en weet dus beter de scheuren in het ijs te ontwijken).

4. Maak ruzie met uw personeel en laat ze een kort geding aanspannen

Ook al vindt u dat u 100% gelijk heeft; als iemand anders in zijn recht staat, loopt u toch echt het risico in een kort geding betrokken te worden. Voorbeeld: u heeft personeel. Eén van de rechten van uw werknemer is dat het loon wordt betaald. Ook in het geval er tussen u en uw werknemer een geschil is ontstaan: u mag niet zomaar het loon inhouden of verlagen. Grote kans dat uw werknemer een advocaat in de arm neemt om te vorderen dat u alsnog betaalt.

Of een ander voorbeeld. U komt erachter dat een werknemer iets doet wat u niet tolereert. U was toch al niet zo blij met deze werknemer, dus u ziet hierin een mooie gelegenheid om van diegene af te komen en u ontslaat hem/haar op staande voet. Een werknemer zal dit nooit accepteren, want komt hierdoor in de problemen – het loon wordt ten slotte ook per direct stopgezet – en zal gaan protesteren. Met een goed juridisch advies zal diegene in een kort geding vorderen dat het ontslag op staande voet wordt teruggedraaid.

Hoe te voorkomen en wat te doen?

Ten eerste: ga niet tegen beter weten in uw eigen standpunt volhouden als u klip en klaar de verplichting heeft om een afspraak na te komen, zoals salaris betalen.

Ten tweede: voor een ontslag op staande voet gelden duidelijke richtlijnen, dus ook al is de situatie nog zo spoedeisend of lopen de emoties hoog op, neem een weloverwogen beslissing. Het beste kunt u dan zelf maar vast een advocaat bellen voor gedegen juridisch advies. Wij zijn voor dergelijke situaties altijd bereikbaar.

5. Laat uw huurder aan zijn lot over

Dat kunt u doen door te vergeten dat niet alleen de huurder plichten heeft, maar dat u als verhuurder ook een aantal plichten richting de huurder hebt. Deze plichten schendt u in elk geval door:

 • een (bedrijfs)pand te verhuren dat in een staat verkeert waar u zelf niet in zou willen verblijven;
 • te vergeten noodzakelijk onderhoud uit te (laten) voeren;
 • verzoeken om reparaties uit te voeren structureel te negeren.

Grote kans dat de huurder op enig moment zijn heil zoekt bij een advocaat die u zal aanmanen uw verplichtingen als verhuurder na te komen. ‘In ruil’ voor het ontvangen van huur heeft u als verhuurder de verplichting om de huurder huurgenot te verschaffen. Dat doet u onder andere door het pand goed te onderhouden en gebreken op verlangen van de huurder te herstellen. Doet u dit niet, dan zal de rechter u veroordelen om alsnog het onderhoud uit te voeren. De huurder kan de huurbetaling tot die tijd opschorten en/of een huurprijsvermindering vragen voor de periode dat hij beperkt wordt in zijn huurgenot. U zult dus alsnog het onderhoud moeten verrichten, maar ontvangt tot die tijd geen of niet de volledige huur.

Wat kan er anders?

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat huurder en verhuurder een verschil van mening krijgen over de staat van het verhuurde en het onderhoud daaraan. De wet bepaalt grotendeels hoe de verplichting van het onderhoud en herstel van gebreken is verdeeld. Daarnaast kunnen rechten en plichten in de huurovereenkomst worden vastgelegd. Denk daarbij niet alleen over het betalen van de huurpenningen, maar juist ook over het gebruik van het gehuurde, het onderhoud en eventuele toegestane aanpassingen aan het pand.

Voorkomen is altijd beter dan genezen

Ook in het juridisch vakgebied is voorkomen beter dan genezen. Het bespaart u een hoop kopzorgen en financiële middelen als er niet geprocedeerd hoeft te worden. Voorkom dat u een advocaat op uw dak krijgt! Vraag onze gespecialiseerde advocaten om advies via 0592-751900 (vestiging Assen) of 0528-820030 (vestiging Hoogeveen), of vul het onderstaande formulier in. Wij helpen u graag verder!

 


Naar blogverzicht