Velden zijn niet correct ingevuld

De slag om algemene voorwaarden: wat zijn de spelregels?

In uw offerte staat dat uw algemene voorwaarden bij voorrang van toepassing zijn. Uw klant hanteert echter algemene voorwaarden waarin staat dat zijn algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing zijn. En zo botsen de twee bepalingen met elkaar. Wie wint de slag om de algemene voorwaarden in zo’n geval?

U zult het uw advocaat wel vaker horen zeggen: dat ligt er aan. Zeker bij internationale handel kunnen de regels nogal verschillen. Ik bereid u graag voor op de strijd door uit te leggen welke spelregels er gelden.

Nederlandse First shot rule

Binnen het Nederlands recht geldt de zogenoemde ‘first shot rule’. Dat betekent dat als beide partijen naar de eigen voorwaarden verwijzen, de voorwaarden gelden van de partij die als eerste verwijst. Dit is alleen anders als de partij die als tweede verwijst, de algemene voorwaarden van de eerste partij uitdrukkelijk van de hand wijst.

Heeft uw wederpartij als eerste naar zijn algemene voorwaarden verwezen? Denk er dan aan om uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die voorwaarden van de hand te wijzen. Heeft u als eerste verwezen en worden uw voorwaarden door de wederpartij uitdrukkelijk van de hand gewezen? Treed dan in onderhandeling over de geldende afspraken. Doet u niets, dan gelden de voorwaarden van uw handelspartner.

Afwijkende internationale regels

Internationaal gelden er weer andere regels. Zo kent Duitsland de ‘knocked out rule’ en het Weens Koopverdrag de ‘last shot rule’.

Duitse Knocked out rule

In Duitsland wordt gekeken naar beide algemene voorwaarden. Bepalingen die tegenstrijdig zijn, worden buiten toepassing gelaten en leemtes worden ingevuld naar aanvullend (internationaal) recht. Doet u veel zaken in Duitsland? Dan doet u er verstandig aan het Nederlandse recht op de overeenkomst van toepassing te laten zijn zodat u niet overgeleverd bent aan de aanvullende bepalingen van internationaal recht.

Weens Koopverdrag: Last shot rule

Bij koopovereenkomsten moet gekeken worden naar het Weens Koopverdrag. Hierbij geldt de regel dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn van degene die er het laatst naar verwijst. Zorg bij koopovereenkomsten daarom dat u altijd het laatste woord heeft.

Praktijkvoorbeeld

U zult wellicht denken: is dat nou echt zo belangrijk, de kleine lettertjes? Ja. Een klein voorbeeld in een recente zaak:

Een Duitse ondernemer had opdracht gegeven aan een Nederlandse partij. De Nederlandse partij moest voor de Duitse partij heipalen bewerken, maar had daarbij een onjuiste maatvoering aangehouden. De Duitse partij had daardoor schade geleden en hield de Nederlandse partij daarvoor aansprakelijk. Partijen hadden ieder hun eigen algemene voorwaarden waarnaar ze verwezen. De Nederlandse partij had in haar algemene voorwaarden aansprakelijkheid uitgesloten. De zaak moest uiteindelijk door de rechter worden beslecht. De eindconclusie was dat op de betreffende overeenkomst Nederlands recht van toepassing was, zodat de vraag welke algemene voorwaarden van toepassing waren ook naar Nederlands recht diende te worden beantwoord. Gelukkig voor de Nederlandse partij, zo kon zij een beroep op de uitsluiting van aansprakelijkheid doen. Indien Duits recht van toepassing was geweest was haar dat niet gelukt.

Zorg voor goede contractafspraken

Goede en duidelijke contractafspraken zijn van groot belang. Lees meer over hoe om te gaan met algemene voorwaarden. Mocht u een advies nodig hebben over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden, neemt u dan gerust contact op met een van onze advocaten in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht