Velden zijn niet correct ingevuld

Wacht niet te lang met klagen

In de wet (artikel 6:89 en 7:23 BW) is opgenomen dat een schuldeiser nadat hij een gebrek in de geleverde prestatie of dienst heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken niet te lang mag wachten voordat hij daarvan melding maakt bij de schuldenaar. Kort gezegd: je moet op tijd protesteren als je het niet eens bent met een geleverde dienst of een geleverd product. Doe je dit niet, dan kan dit tot gevolg hebben dat je alle rechten verliest.

Zonder reden niet betaald

Kort geleden werd een cliënt van ons kantoor geconfronteerd met een niet-betalende opdrachtgever. Diverse telefoontjes, aanmaningen en gesprekken ten spijt bleef de opdrachtgever weigeren om te betalen. De exacte reden van deze betalingsonwil bleef echter onduidelijk.

Na inschakeling van ons kantoor kwam de advocaat van deze opdrachtgever met een argument dat de vordering op basis van onze inschatting in rechte geen stand zou houden. Een aanvaardbare oplossing werd niet geboden, zodat voor onze cliënt niet anders restte dan de weg naar de rechter.

Opeens verweer in de procedure

Eenmaal in deze procedure kwam de niet-betalende opdrachtgever met tal van argumenten op basis waarvan hij meende niet te hoeven betalen. De kern van zijn betoog was dat onze cliënt niet had gedaan wat was afgesproken en dat het geleverde product niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen. Juridisch gezien was volgens hem sprake van wanprestatie.

Rechter gaat niet in op de klachten

De rechter maakte met dit verweer korte metten en overwoog dat het op de weg van de betreffende opdrachtgever had gelegen onze cliënt op tijd te informeren omtrent de vermeende gebreken. Omdat dit niet was gebeurd, moest de openstaande nota gewoon worden betaald. Overigens overwoog de rechter voor de volledigheid dat er niets mis was met het geleverde product.

Niet geklaagd? Geen recht van spreken

Het advies; protesteer op tijd en concreet. Uiteraard kunnen wij u ook hierbij van dienst zijn. Neem contact op.Naar blogverzicht