Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is een huurovereenkomst?

Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij (verhuurder) het gebruik van een zaak (of gedeelte daarvan) verstrekt aan de andere partij (huurder) én de huurder daarvoor een tegenprestatie levert.

Dit geldt ook als partijen dit niet schriftelijk hebben vastgelegd. Wanneer er wél schriftelijk iets is vastgelegd, maar partijen hebben deze overeenkomst anders genoemd, dan kan er nog steeds sprake zijn van een huurovereenkomst als die overeenkomst verder wel voldoet aan de beschrijving van een huurovereenkomst.

Als de tegenprestatie ontbreekt, kan er sprake zijn van bruikleen.

Het huurrecht kent algemene bepalingen, die altijd gelden. De verplichtingen van zowel de verhuurder als de huurder worden daarin bepaald en het einde van de huur. Verder zijn er specifieke bepalingen voor huur van woonruimte en huur van bedrijfsruimte. Bij bedrijfsruimte wordt onderscheid gemaakt tussen winkelruimte en kantoorruimte.

Over het algemeen gelden voor de huur van bedrijfsruimte minder beperkingen voor de verhuurder, omdat de huurder van woonruimte meer door de wet wordt beschermd. De huurder van een winkelruimte geniet weer meer bescherming dan een huurder van kantoorruimte. Van een aantal wettelijke bepalingen kan in de huurovereenkomst worden afgeweken. Doet u dat niet, dan geldt de wet.

De wettelijke regels die daarop van toepassing zijn, zijn in Boek 7, vanaf artikel 7:200 BW te vinden.

Gerelateerde vragen