Velden zijn niet correct ingevuld

Kort geding

Een kort geding is een procedure bedoeld voor zaken die met spoed moeten worden behandeld. In deze zaken kan een normale (bodem)procedure niet worden afgewacht. Een kort geding vindt binnen enkele weken plaats, maar een bodemprocedure kan al gauw een jaar duren.

De rechter wordt gevraagd om een beslissing te nemen en een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. De uitspraak heeft dus een voorlopig karakter en kan gezien worden als een tijdelijke regeling die geldig is totdat er een andere, definitieve uitspraak is.

Partijen moeten daarom (uitzonderingen daargelaten) na een kort geding alsnog een procedure starten om de zaak aan een rechter voor te leggen om een eindbeslissing te krijgen; de bodemprocedure. De praktijk leert dat een bodemprocedure doorgaans niet altijd wordt gevoerd nadat een rechter een voorziening in kort geding heeft getroffen. Vaak laten partijen het erbij of er wordt onderling een schikking getroffen.

Lees hier de uitgebreide uitleg over kort geding.

Gerelateerde vragen