Velden zijn niet correct ingevuld

Mag een verhuurder de sloten vervangen bij een te late huurbetaling?

Een verhuurder en een huurder hebben allebei een belangrijke verplichting naar elkaar toe. De verhuurder moet het gehuurde ter beschikking stellen aan de huurder en de huurder moet een tegenprestatie leveren voor het ter beschikking gestelde. Over het algemeen is de tegenprestatie geld, de huur. Kunnen deze twee verplichtingen tegen elkaar worden weggestreept? Als de huurder niet betaalt, mag de verhuurder dan weigeren het gehuurde ter beschikking te stellen? 

Inboedel veilen als de huurder niet betaalt

Eerder schreven we al over een bepaling in het huurcontract waardoor de verhuurder de inhoud van een garagebox zou mogen veilen als de huurder niet betaalt. Of zo’n afspraak is toegestaan is niet met zekerheid te zeggen. De wet en de hoogste rechter hebben hier nog geen uitsluitsel over gegeven. Het Hof in Den Bosch heeft eind 2016 al wel geoordeeld dat een dergelijke afspraak niet in strijd is met de huurbescherming, en dus is toegestaan. 

Sloten vervangen bij te late huurbetaling

Behalve de inhoud, kan een verhuurder ook de toegang tot het gehuurde ontzeggen. Het vervangen van sloten zorgt ervoor dat de huurder zijn woning niet meer in kan. Een verhuurder in het Zuiden van ons land heeft dit gedaan nadat de huurder drie maanden geen huur had betaald. De huurder vorderde in kort geding alsnog toegang tot de woning. De rechter wees die vordering af zodat de huurder in hoger beroep ging. Daar vorderde hij hetzelfde. Het(zelfde) Hof in Den Bosch oordeelde onlangs dat deze manier van eigenrichting door de verhuurder niet is toegestaan. Het is in strijd met de wettelijke regels van de huurbescherming. 

Alleen de rechter kan huur ontbinden

Alleen een rechter kan een einde maken aan de huurovereenkomst als daar voldoende redenen voor zijn. De verhuurder mag de huur niet zelf ontbinden door de sloten te vervangen, ook niet bij wijze van 'opschorting'. De verhuurder kan zijn verplichting uit het verleden –toegang tot het gehuurde-, dan namelijk alsnog niet nakomen. In dit geval heeft de huurder in hoger beroep dus gelijk gekregen. Toch stond hij voor een dichte deur. De woning was inmiddels al aan iemand anders verhuurd. Dat zal de verhuurder geld kosten. 

Advies over huurovereenkomst nodig?

Heeft u advies nodig bij de inhoud van een huurovereenkomst of omdat u geconfronteerd wordt met wanbetalende huurders? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten in Hoogeveen en Assen. Wij kijken graag met u mee en helpen u verder om juist te handelen. Naar blogverzicht