Velden zijn niet correct ingevuld

5 manieren waarop je zeker weet dat je met een advocaat te maken krijgt

De vraag “Is een advocaat verplicht?” duikt regelmatig op en het antwoord daarop is eenvoudig te vinden en meestal vrij helder. Het antwoord op de vraag “Wanneer heb je een advocaat nodig?” wordt al wat minder eenduidig. Bij advocaten denken veel mensen nog altijd gelijk aan procedures, terwijl de taak van advocaten (onder andere) is om procedures juist te voorkomen.

Het hoeft niet altijd te gaan over bijstand in juridische geschillen; ook voor advies in meer algemene zaken is een advocaat beschikbaar. Denk daarbij aan controle op koop- of huurcontracten, voorwaarden bij overeenkomsten en protocollen met betrekking tot de (nieuwe) privacywetgeving. Dat zijn geen redenen om een advocaat te willen mijden, toch?

Er zijn misschien mensen die beweren absoluut níet met een advocaat te maken te willen hebben, terwijl ze in hun doen en laten er eigenlijk juist voor zorgen dat ze wél een advocaat op hun dak krijgen. Hieronder een top vijf van situaties waarin contact met een advocaat haast onvermijdelijk wordt (en tips hoe dan te handelen, of ter voorkoming van die situatie).


Wanneer krijgt u met een advocaat te maken?

 1. Betaal niet
 2. Leg niets vast op papier
 3. Laat een procedure op zijn beloop
 4. Maak ruzie met je personeel
 5. Laat jouw huurder aan zijn lot over

1. Betaal niet

 • Betaal geen facturen of laat ze héél erg lang liggen.
 • Laat niets van je horen als je het niet eens bent met de factuur, de berekening daarvan of de specificatie; niet bellen of mailen, gewoon helemaal niets.
 • Negeer structureel iedere herinnering, aanmaning of andere verwijzing naar het onbetaald laten van de factuur.

Grote kans dat de andere partij die de factuur heeft gestuurd het zo zat wordt dat zij overgaat tot incasso. Dat kan een deurwaarder zijn of een incassobureau. Maar dat kan ook een advocaat zijn, die eerst een sommatiebrief stuurt. Het voordeel van de advocaat voor jouw wederpartij is dat, als je niet reageert op die sommatiebrief, de advocaat niet alleen gelijk een dagvaarding kan opstellen, maar ook meteen een verzoek tot beslaglegging (of het aanvragen van een faillissement) bij de rechter kan neerleggen.

Hoe te voorkomen?

Natuurlijk overkomt het de besten dat een factuur gemist is; in dat geval zal er niets aan de hand zijn. Is er sprake van een wel erg late betaling, dan kan het verstandig zijn in elk geval even contact met de andere partij op te nemen. Mocht betaling van het hele bedrag ineens financieel te belastend zijn; duik niet weg, maar bel de andere partij. Een betalingsregeling is vaker mogelijk dan je denkt. Verder ben jij of is jouw bedrijf niet de eerste die het niet eens is met een factuur. Maar wil je die incasso voorkomen, dan is het beter dit de andere partij gelijk te laten weten. Niet op tijd klagen kan namelijk in jouw nadeel werken: de wet bepaalt dat je binnen een redelijke termijn moet aangeven dat je een klacht hebt.

2. Leg niets vast op papier

 • Een mondelinge afspraak is toch ook een geldige afspraak? Dat klopt! Schrijf dus niets op en stuur geen mails met afspraken.
 • Vertrouw op de goedheid van jouw contractspartner.

Je kunt natuurlijk vertrouwen op de goede ervaringen die de buurvrouw van je achterneef heeft met die andere partij, helemaal als je samen goed hebt doorgesproken wat de bedoeling is. Wanneer de andere partij echter opeens iets heel anders beweert, en zelfs meent iets van jou te eisen te hebben (waar je dus niets van afweet), dan kan het maar zo zijn dat ujegeconfronteerd wordt met een brief van een advocaat. Of erger: gedagvaard wordt voor de rechtbank.

Wat te doen?

Ook als je met de ander mondeling goed hebt doorgenomen wat de bedoeling is van de opdracht die je geeft (hoe klein de opdracht ook mag zijn), dan is het nog steeds verstandig om dit ook even vast te leggen.

3. Laat een procedure op zijn beloop

Heb je de pech dat iemand anders je voor de rechter sleept, dan weet je zelf waarschijnlijk het beste waar het om gaat. In het antwoord op de vraag “Is een advocaat verplicht” zal al gauw duidelijk worden dat in een civiele procedure bij de kantonrechter een advocaat niet verplicht is, maar zoals hierboven onder punt 1 al staat, kan het zijn dat de wederpartij wel meteen een advocaat inschakelt. Heb je eenmaal een dagvaarding ontvangen en jij denkt "het is allemaal onzin wat-ie schrijft”, dan kun je ervoor kiezen nog steeds te proberen een advocaat te ontwijken en gewoon helemaal niet te reageren op de dagvaarding. Zeer grote kans dat de rechter de eisen en vordering van jouw wederpartij volledig toewijst en dat er een zogeheten verstekvonnis wordt uitgesproken, waarmee de ander jou kan gaan achtervolgen.

Wat kan er fout gaan dan?

Is er eenmaal een vonnis tegen jou uitgesproken, dan kun je alsnog een advocaat inschakelen "om te redden wat er te redden valt”, maar beter is het om in een eerder stadium die stap al te maken.

Als je wél reageert op een dagvaarding, zoals de bedoeling is, dan mag je zelf de procedure voeren. Je mag ook iemand anders sturen die namens jou het woord doet of een schriftelijke reactie stuurt. Zoals bijvoorbeeld een vriend(in), of je buurman; maar weet die buurman precies hoe zo’n procedure werkt? Een advocaat weet van de hoed en de rand als het om procederen gaat, welke tactieken mogelijk zijn, waar toepasselijke jurisprudentie te vinden is en welke wetsartikelen ten dienste staan om jouw verdediging optimaal te maken. Oftewel: een advocaat komt standaard beter beslagen ten ijs dan jij* of een willekeurige gemachtigde (en weet dus beter de scheuren in het ijs te ontwijken). *(Tenzij jij zelf jurist of advocaat bent natuurlijk.) 

4. Maak ruzie met je personeel en laat ze een kort geding aanspannen

Ook al vind je dat je 100% gelijk hebt; als iemand anders in zijn recht staat, dan loop je toch echt het risico in een kort geding betrokken te worden. Voorbeeld: je heb personeel. Eén van de rechten van werknemers is dat het loon wordt betaald. Ook wanneer er tussen jou en jouw werknemer een geschil is ontstaan: niet zomaar het loon inhouden of verlagen mag gewoon niet. Grote kans dat jouw werknemer een advocaat in de arm neemt om te vorderen dat je alsnog betaalt.

Of een ander voorbeeld. Je komt erachter dat een werknemer iets doet wat je niet tolereert. Nou was je toch al niet zo blij met deze werknemer, dus je ziet hierin een mooie gelegenheid om van hem of haar af te komen en je geeft een ontslag op staande voet. Een werknemer zal dit nooit accepteren, want komt hierdoor in de problemen – het loon wordt ten slotte ook per direct stopgezet – en zal gaan protesteren. Met een goed juridisch advies zal jouw medewerker in een kort geding vorderen dat het ontslag op staande voet wordt teruggedraaid.

Hoe te voorkomen en wat te doen?

Ten eerste: ga niet tegen beter weten in je eigen standpunt volhouden als je klip en klaar de verplichting hebt om een afspraak na te komen, zoals salaris betalen.

Ten tweede: voor een ontslag op staande voet gelden duidelijke richtlijnen, dus ook al is de situatie nog zo spoedeisend of lopen de emoties hoog op, neem een weloverwogen beslissing. Het beste kun je dan zelf maar vast een advocaat bellen voor gedegen juridisch advies. Wij zijn voor dergelijke situaties altijd bereikbaar.

5. Laat je huurder aan zijn lot over

Dat kun je doen door te vergeten dat niet alleen de huurder plichten heeft, maar dat ook jij als verhuurder een aantal plichten richting de huurder hebt. Deze plichten schend je in elk geval door:

 • een (bedrijfs)pand te verhuren dat in een staat verkeert waarin je zelf niet zou willen verblijven;
 • te vergeten noodzakelijk onderhoud uit te (laten) voeren;
 • verzoeken om reparaties uit te voeren structureel te negeren.

Grote kans dat de huurder op enig moment zijn heil zoekt bij een advocaat die jou zal aanmanen je verplichtingen als verhuurder na te komen. ‘In ruil’ voor het ontvangen van huur heb jij als verhuurder de verplichting om de huurder 'huurgenot te verschaffen'. Dat doe je o.a. door het pand goed te onderhouden en gebreken op verlangen van de huurder te herstellen. Doe je dit niet, dan zal de rechter je veroordelen om alsnog het onderhoud uit te voeren. De huurder kan de huurbetaling tot die tijd opschorten en/of een huurprijsvermindering vragen voor de periode dat hij beperkt wordt in zijn huurgenot. Je zult dan alsnog het onderhoud moeten verrichten, maar ontvangt tot die tijd geen of niet de volledige huur.

Wat kan er anders?

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat huurder en verhuurder een verschil van mening krijgen over de staat van het verhuurde en het onderhoud daaraan. De wet bepaalt grotendeels hoe de verplichting van het onderhoud en herstel van gebreken is verdeeld. Daarnaast kunnen rechten en plichten in de huurovereenkomst worden vastgelegd. Denk daarbij niet alleen over het betalen van de huurpenningen, maar juist ook over het gebruik van het gehuurde, het onderhoud en eventuele toegestane aanpassingen aan het pand.

Voorkomen is altijd beter dan genezen

Ook in het juridisch vakgebied is voorkomen beter dan genezen. Het bespaart een hoop kopzorgen en financiële middelen als er niet geprocedeerd hoeft te worden. Voorkom dat je een advocaat op uw dak krijgt! Vraag onze gespecialiseerde advocaten om advies. Bel ons of vul het onderstaande formulier in. Wij helpen je graag verder!

 


Naar blogverzicht