Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is een overeenkomst van aanneming?

Bij een overeenkomst van aanneming verplicht een opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever om tegen betaling een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een reclamemast of veranda. Bij een aannemingsovereenkomst is er geen sprake van een werknemer en werkgever.

De overeenkomst van aanneming is opgenomen in artikel 7:750 BW en verder.

Verschil tussen overeenkomst van aanneming en overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van aanneming is iets anders dan een overeenkomst van opdracht. Bij een overeenkomst van aanneming wordt een werk van stoffelijke aard tot stand gebracht, bij een overeenkomst van opdracht is dat niet het geval.

actio-juridisch-servicecontract-banner

Kenmerken van een overeenkomst van aanneming

Kenmerk van een overeenkomst van aanneming is dat de opdracht tegen betaling wordt uitgevoerd. Partijen kunnen een vaste prijs (aanneemsom) overeenkomen, maar partijen kunnen ook afspreken om op basis van regie te factureren. Bij regie ontvangt de aannemer een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten (uurloon en materiaal) en een percentage (meestal 10%) van de werkelijk gemaakte kosten. Bij aanneming van werk tegen een vaste prijs ligt het financiële risico bij de aannemer. De aannemer heeft immers aangegeven dat hij het werk tegen de overeengekomen prijs zal uitvoeren.

Afspraken over meerwerk

Partijen kunnen wel afspraken maken over meerwerk. Bij een regieovereenkomst ligt het financiële risico bij de opdrachtgever, omdat de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Dit is geen carte blanche voor de aannemer. Uit de wet volgt dat de opdrachtgever een redelijke prijs moet betalen voor de opdracht. Heeft de aannemer een richtprijs bepaald, dan mag deze richtprijs niet met meer dan 10% worden overschreden. Het is daarom belangrijk om goede afspraken te maken indien op basis van regie wordt gefactureerd.

Gerelateerde vragen