Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is een leaseovereenkomst?

De leaseovereenkomst staat niet in de wet. Leasen is een Engelse term die wordt gebruikt voor zowel huur als huurkoop.

Bij zogenaamde operational lease huurt de lessee van de lessor een object (bijvoorbeeld een auto). De lessee betaalt in termijnen een vergoeding voor het gebruik van het object. In die vergoeding zitten allerlei kosten begrepen, zoals verzekering en onderhoud. Het object blijft eigendom van de lessor (verhuurder).

Bij financial lease is er meer sprake van een financieringsvorm. In de leasetermijnen is een bedrag begrepen voor aflossing. Aan het einde van de leaseovereenkomst wordt dan een slottermijn betaald, waardoor de eigendom van het object overgaat op de lessee. Daarom kan financial lease gezien worden als een overeenkomst van huurkoop. De lessee kan het object daarom ook op de balans activeren.

Gerelateerde vragen