Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is een overeenkomst van bewaarneming?

Het kenmerk van een overeenkomst van bewaarneming is dat de ene partij voor de andere partij een goed in bewaring neemt, en deze als een ‘goed bewaarder’ bewaart. Als voorbeeld kan gedacht worden aan de garderobe van een theater, waar u uw jas in bewaring geeft (al dan niet tegen betaling).

De bewaargever blijft eigenaar van het goed. De bewaarnemer is verplicht het goed op verzoek weer terug te geven, in goede staat. In beginsel is de bewaarnemer aansprakelijk voor schade aan het goed die ontstaat tijdens de bewaarneming. Die aansprakelijkheid kan worden uitgesloten. Vandaar dat u in garderobes en hotels vaak een bordje aantreft dat de directie zich niet aansprakelijk acht voor schade aan uw eigendommen. De overeenkomst van bewaarneming staat in artikel 7:600 BW.

Gerelateerde vragen