Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is huurkoop?

Huurkoop is, net zoals koop op afbetaling, een vorm van goederenkrediet. Bij de huurkoop blijft de verkoper eigenaar totdat de huurkoper alle termijn heeft afbetaald. Huurkoop is alleen mogelijk bij roerende zaken, zoals auto’s, wasmachines en laptops. Als de termijn om terug te betalen korter is dan drie maanden dan is er geen sprake van huurkoop.

De huurkoopovereenkomst is geregeld in artikel 7:84 lid 3 sub b BW. Daarnaast is huurkoop ook mogelijk voor onroerende zaken. Daarvoor gelden specifieke regels, te vinden in artikel 7:101 e.v. BW. De koopprijs van de onroerende zaak wordt in termijnen betaald en de eigendom gaat pas over, als er twee of meer termijnen zijn betaald en de verkoper levert. Deze wijze van financiering is een goed alternatief voor het vestigen van een hypotheekrecht.

Als er sprake is van huurkoop van een woning door een consument, dan gelden er aanvullende bepalingen waarvan partijen niet kunnen afwijken.

Gerelateerde vragen