Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is een overeenkomst van opdracht?

Wanneer een bedrijf een opdracht uitbesteedt tegen betaling, kan er gebruik gemaakt worden van de overeenkomst van opdracht (OVO). Het Burgerlijk Wetboek Artikel BW 7:400 stelt: een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij twee partijen afspreken dat de ene partij een opdracht uitvoert (opdrachtnemer) voor de andere partij (opdrachtgever).

Een overeenkomst van opdracht wordt wettelijk anders gezien dan een arbeidsovereenkomst. We zien de overeenkomst van opdracht voornamelijk terugkomen bij freelancers en zzp’ers met beroepen zoals tekstschrijvers of marketeers. 

Een overeenkomst van opdracht wordt soms verward met een arbeidsovereenkomst, maar hier zit wel degelijk een verschil in: 

 • bij een overeenkomst van opdracht is de opdrachtnemer niet in loondienst van de opdrachtgever; 

 • de opdracht wordt uitgevoerd naar eigen inzicht van de opdrachtnemer. In de overeenkomst van opdracht wordt wel een deadline afgesproken, maar bepaalt de opdrachtgever niet hoe en waar het werk gedaan moet worden; 

 • de opdrachtnemer verbindt zich niet aan één en hetzelfde bedrijf. Hij of zij kan meerdere opdrachtgevers hebben en aan diverse opdrachten werken. 

 Deze overeenkomst van opdracht gaat ook niet op in de volgende gevallen:

 • het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard (aannemingsovereenkomst); 

 • het bewaren van zaken (bewaarnemingsovereenkomst);

 • het uitgeven van werken (uitgeefovereenkomst);

 • of het vervoeren van personen of zaken (vervoersovereenkomst).

Voorbeeld van een overeenkomst van opdracht

Bij een opdracht moet worden gedacht aan het uitvoeren van een taak, zoals een communicatiebureau dat wordt ingehuurd om een communicatieadvies te schrijven. De tegenprestatie voor het uitvoeren van de opdracht is loon. De overeenkomst van opdracht lijkt dus erg op een arbeidsovereenkomst, maar is niet hetzelfde. De overeenkomst van opdracht is geregeld in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

Voordelen van een overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht is niet verplicht, maar wel handig. Door vooraf een overeenkomst van opdracht te gebruiken en tekenen, weten beide partijen waar ze aan toe zijn. Het schept duidelijkheid en beide partijen kunnen ergens op terugvallen. 

Overeenkomst van opdracht belastingdienst

Een ander voordeel van de overeenkomst van opdracht is het bewijs voor de Belastingdienst. Door de overeenkomst van opdracht kun je aantonen dat er geen sprake is van een (vast) dienstverband. Bij het uitvoeren van kortstondige projecten is deze situatie niet van toepassing, maar bij langdurige samenwerkingen is het van belang voor de opdrachtgever om aan te kunnen tonen dat de opdrachtnemer niet in dienst is, in verband met bijvoorbeeld loonheffingen. 

Hoe kom je aan een overeenkomst van opdracht? 

Op de site van de Belastingdienst zijn verschillende modelovereenkomsten te vinden. Daarnaast kun je zelf een overeenkomst van opdracht opstellen. 

Wat moet er in een overeenkomst van opdracht staan?

In de overeenkomst van opdracht moet een aantal onderdelen terugkomen: 

 • er moet benoemd worden dat het om een overeenkomst van opdracht gaat;

 • de gegevens van beide partijen: de opdrachtgever en de opdrachtnemer;

 • de omschrijving(en) van de werkzaamheden of werkzaamheid; 

 • het is ook aan te raden om het een en ander rondom aansprakelijkheid en verzekeringen te omschrijven;

 • een begin- en einddatum van het project;

 • wanneer bepaalde werkzaamheden door derden uitgevoerd worden, moet dit ook opgenomen worden in de overeenkomst van opdracht;

 • betalingsvoorwaarden, prijs van de werkzaamheden (inclusief en/of exclusief BTW), en (overige) onkostenvergoeding; 

 • algemene voorwaarden. 

 

actio-juridisch-servicecontract-banner

Gerelateerde vragen