Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is een overeenkomst van opdracht?

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij twee partijen afspreken dat de ene partij een opdracht uitvoert (opdrachtnemer) voor de andere partij (opdrachtgever). Deze overeenkomst bestaat uit iets anders dan: 

  • het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard,
  • het bewaren van zaken,
  • het uitgeven van werken
  • of het vervoeren van personen of zaken.

Voorbeeld van een overeenkomst van opdracht

Bij een opdracht moet worden gedacht aan het uitvoeren van een taak, zoals bijvoorbeeld een communicatiebureau dat wordt ingehuurd om een communicatieadvies te schrijven. De tegenprestatie van het uitvoeren van de opdracht is loon. De overeenkomst van opdracht lijkt dus erg op een arbeidsovereenkomst, maar is niet hetzelfde. De overeenkomst van opdracht is geregeld in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

 

actio-juridisch-servicecontract-banner

Gerelateerde vragen