Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is een pachtovereenkomst?

Een pachtovereenkomst is een overeenkomst die lijkt op huur, maar eigen specifieke regels heeft. Bij pacht worden agrarische gronden door de eigenaar (verpachter) in gebruik gegeven aan de pachter. Pacht is geregeld in artikel 7:311 e.v. van het Burgerlijk Wetboek

Pacht is een zogenaamde bijzondere overeenkomst. Dat wil zeggen als de overeenkomst voldoet aan de voorwaarden die de wet stelt dat het dan ook geldt als pachtovereenkomst, ook al hebben partijen iets anders bedoeld of gewild. 

Naast reguliere pacht bestaat er ook geliberaliseerde pacht. Deze pachtvorm is flexibeler dan reguliere pacht, omdat er minder wettelijke bepalingen gelden. De looptijd bepaalt u zelf. Bij een looptijd van 6 jaar of korter is de pachtprijs vrij en toetst de grondkamer de pachtprijs niet.

actio-juridisch-servicecontract-banner

Gerelateerde vragen