Velden zijn niet correct ingevuld

Beslaglegging: wat is het, hoe werkt het en wat kan ik er tegen doen? Tips en trucs

In Nederland is het mogelijk om conservatoir beslag te leggen, bijvoorbeeld als een factuur niet betaald wordt, of iets teruggegeven moet worden. Beslaglegging is heel ingrijpend, het is ingewikkeld en het is niet zonder risico. Hoe werkt beslagleggen precies, welke vormen zijn er, wanneer heeft het wel of geen zin, en kun je er preventief of achteraf wat aan doen? 

In deze blog:

Wat is beslaglegging?

De wet kent twee vormen van beslagleggen, namelijk het conservatoir beslag en het executoriaal beslag

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag dient ter zekerheid (conserveren=behouden) en wordt gelegd voordat een procedure wordt gestart. Dus als een ondernemer een onbetaalde factuur heeft, kan hij eerst beslag leggen op de bankrekening van de debiteur, om er zeker van te zijn dat het geld dat daarop staat, niet wordt uitgegeven aan andere dingen. Gedurende de rechtszaak over de betaling van de factuur, blijft het banksaldo bevroren, totdat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Executoriaal beslag

Het executoriale beslag wordt gelegd als er vonnis door een rechter is gewezen. Het beslag dient dan om de inbeslaggenomen goederen te verkopen en met het geld de vordering van de eiser te betalen (executie=uitwinning).

Lees meer over de verschillen tussen conservatoir en executoriaal beslag.

Hoe werkt beslaglegging?

Stel: je hebt een vordering van € 100.000 op een klant die niet betaalt. Je wilt daarom beslagleggen op de bankrekening en weet dat die klant bankiert bij ABNAMRO. Hoe gaat dat dan in zijn werk?

  1. Voordat een conservatoir beslag kan worden gelegd, moet met een verzoekschrift bij de rechtbank verlof voor het beslag worden gevraagd. Dat verzoekschrift moet door een advocaat worden ingediend. In het verzoekschrift wordt de vordering omschreven (‘€ 100.000,00 wegens geleverde goederen’) en aangegeven op welke zaken de verzoeker het beslag wil leggen (‘onder de ABNAMRO bank op bankrekening 12345678’). Als het gaat om een geldvordering, geeft de verzoeker aan hoe hoog de totale vordering bij benadering is. Dat heet de ‘begroting’ van de vordering. In ons voorbeeld wordt dat € 100.000,00 plus 30%, dus € 130.000,00.

    De rechtbank heeft richtlijnen voor de toetsing van een beslagverzoek. Die richtlijnen worden gepubliceerd in de beslagsyllabus. Daarover schreven we eerder in deze blogpost.
     
  2. Als de rechtbank het verlof heeft verleend, kan het beslag op de bankrekening worden gelegd. De verzoeker moet wel binnen veertien dagen na het leggen van het beslag de hoofdprocedure instellen. De beslaglegging stelt immers alleen vermogen veilig, het is nog geen beslissing over de geldigheid van de vordering zelf.
     
  3. De advocaat van de verzoeker ontvangt het verlof van de rechtbank, en stuurt dit door naar een deurwaarder. Alleen de deurwaarder kan namelijk beslag leggen op de bankrekening. De deurwaarder gaat met het beslag naar de dichtstbijzijnde vestiging van ABNAMRO en betekent het beslag. Op datzelfde moment moet ABNAMRO alle rekeningen van de klant bevriezen. Als de klant die avond zijn boodschappen bij Albert Heijn wil pinnen, krijgt hij de melding dat zijn pas is geblokkeerd.

Dit hele traject (verzoekschrift opstellen en indienen, verlof krijgen, deurwaarder inschakelen, beslagleggen) vindt vaak plaats binnen een of twee werkdagen. Het gaat heel snel en heeft ook grote impact.

Wanneer kan ik beslag leggen?

Het leggen van beslag is mogelijk bij vrijwel iedere vordering. Denk daarbij aan het incasseren van een geldsom. Als je nog geld moet hebben van een schuldenaar, dan kun je voordat je een procedure start, beslag laten leggen op goederen van deze schuldenaar. Dat noemen we een verhaalsbeslag. Maar ook als je geen vordering in geld hebt, maar een andere vordering, is conservatoir beslag mogelijk. Wanneer je een auto hebt geleend aan een ander, en die geeft de auto niet terug, kun je beslag op de auto laten leggen. Dat noemen we dan een beslag tot afgifte. Zo zijn er in de wet veel varianten.

In de praktijk adviseren wij bij de incasso van hoge vorderingen (meer dan € 25.000,00) in de regel beslaglegging. Door de beslaglegging is er vaak bij de andere partij een reden om alsnog te gaan betalen, of om tot een schikking te komen. Ook is na het leggen van beslag in een vroeg stadium duidelijk of de andere partij genoeg geld heeft om de vordering te kunnen betalen.

De mogelijkheid van het leggen van conservatoir beslag is uniek in Europa. Nederland is het enige land waarin dit vrij eenvoudig kan worden uitgevoerd. Er is de laatste jaren wel toenemende kritiek op het beslag in de huidige vorm. Dat is een reden waarom de rechter in de laatste jaren steeds strenger is geworden bij de toetsing van verzoeken tot beslagleggen.

Contact over beslaglegging?

Wil je meer weten over beslaglegging, overweeg je beslaglegging of is er bij jou beslag gelegd en wil je er wat aan doen? De advocaten van Actio zijn gespecialiseerd in beslaglegging. Neem gerust contact op; wij bespreken graag wat wij voor jou kunnen betekenen.

Contactformulier

 

Ook interessant:Naar blogverzicht