Velden zijn niet correct ingevuld

Beslaglegging: wat zijn de gevolgen en risico’s van beslaglegging?

In Nederland is het mogelijk om conservatoir beslag te leggen, bijvoorbeeld als een factuur niet betaald wordt, of iets teruggegeven moet worden. Beslaglegging is heel ingrijpend, het is ingewikkeld en het is niet zonder risico. Hoe werkt beslagleggen precies, welke vormen zijn er, wanneer heeft het wel of geen zin, en kun je er preventief of achteraf wat aan doen? In een serie van blogs proberen we op een begrijpelijke manier informatie te geven over beslaglegging. In deze blog: wat zijn de gevolgen en risico’s van beslagleggen?

Snel naar:


Waarom is het verstandig beslag te leggen?

De bedoeling van beslaglegging is dat vermogen beschikbaar blijft voor de beslaglegger. Van dat vermogen kan de beslaglegger betaald worden, als de rechter zijn vordering toewijst. Met het beslag wordt de vermogenspositie zogenaamd ‘gefixeerd’.

Het best illustreren we dat met een voorbeeld (met gefingeerde namen).

Voorbeeld van beslaglegging

Je hebt goede zaken gedaan en 1 miljoen euro tegoed van een ander bedrijf, Trust B.V.. Wat zijn de beslagmogelijkheden?

  • Trust bankiert bij ABNAMRO. Dat heb je gezien op jouw bankafschrift omdat Trust eerder wel gewoon betaalde.
  • Uit het Kadaster blijkt dat Trust een bedrijfspand heeft dat ze gekocht heeft voor 3 ton.
  • Op de website van Trust staat dat ze al jarenlang naar volle tevredenheid zaken doet voor KNP N.V.
  • En op Facebook circuleren er posts van werknemers van Trust met trotse foto’s van hun nieuwe bedrijfsauto.

Je krijgt je geld niet en wilt beslagleggen. Je schakelt Actio in en krijgt verlof van de rechtbank. De deurwaarder gaat aan de slag en legt beslag onder ABNAMRO en KNP, en op het bedrijfspand en roerende zaken waaronder de bedrijfsauto’s. De auto’s worden in bewaring genomen. Wat gebeurt er dan?

Wat zijn de gevolgen van beslaglegging?

Derdenbeslag, onder de bank

Door het beslag bij de bank (de ‘derde’) worden alle tegoeden op dat moment bevroren. Staat er op dat moment duizend euro op, dan valt dat saldo onder het beslag. Wordt er de volgende dag een miljoen bijgeschreven, dan valt dat nieuwe saldo niet onder het beslag en heeft de beslaglegger pech.

Derdenbeslag, op vorderingen van de schuldenaar

Door het beslag bij KNP (de ‘derde’) wordt het bedrag dat KNP aan Trust moet betalen, bevroren. Anders dan bij de bank gaat het niet alleen om het saldo op dat moment, maar om al het geld dat uit de opdracht komt die Trust van KNP heeft gekregen. KNP moet het bedrag reserveren en (uiteindelijk) betalen aan de deurwaarder.

Beslag op onroerende zaak

Het beslag op het bedrijfspand wordt ingeschreven in het Kadaster. Daardoor is voor iedereen duidelijk dat er beslag op is gelegd en kan Trust dit pand niet verkopen en leveren aan een ander. Ook een hypotheek op het pand vestigen is niet meer mogelijk, het beslag gaat voor.

Beslag op roerende zaken

Voor het beslag op roerende zaken gaat de deurwaarder naar Trust en maakt een lijst van alle roerende zaken die hij daar aantreft. Die lijst noemen we het proces verbaal van beslaglegging. Daarmee wordt duidelijk wat er allemaal onder het beslag valt. De auto’s worden door de deurwaarder afgevoerd en gestald bij de bewaarder.

Wat als de schuldenaar niet aan de beslaglegging meewerkt?

Trust moet meewerken aan de beslaglegging. Als zij de deurwaarder niet toelaat tot haar pand, kan de deurwaarder met politie en slotenmaker de deur forceren en toegang afdwingen. Dat is dus zeer ingrijpend. Weigeren heeft dan ook niet zoveel zin.

Wanneer levert het beslag de beslaglegger geld op?

Uiteindelijk zal de rechter moeten oordelen of de vordering van de beslaglegger terecht is. Is dat het geval, dan wordt het beslag automatisch een ‘executoriaal beslag’. Vanaf dat moment moeten de derden het ‘bevroren’ saldo uitkeren aan de beslaglegger en mag de beslaglegger de in beslag genomen goederen verkopen.

Aan deze verkoop zijn allerlei regels verbonden, zo moet het een openbare verkoop zijn, door een deurwaarder uitgevoerd. Als het om onroerend goed gaat, moet dat door een notaris gebeuren.

Welke risico’s zijn er voor de beslaglegger?

Voor de beslaglegger is het grootste risico dat zijn vordering uiteindelijk niet wordt toegewezen. De rechter is het dan niet met hem eens. Het beslag is dan onrechtmatig en de beslaglegger is aansprakelijk voor schade die de beslagene heeft geleden.

Als de beslagene (schuldenaar) bijvoorbeeld net op het punt stond om zijn bedrijfspand te verkopen, en die verkoop gaat niet door vanwege het beslag, kan dat grote financiële schade opleveren.

Andere risico’s voor de beslaglegger zijn situaties waarin het beslag geen effect heeft. Bijvoorbeeld omdat op de roerende zaken een pandrecht rust of omdat de goederen geen eigendom zijn van de schuldenaar.

Welke risico’s zijn er voor de beslagene?

Voor de schuldenaar zijn er ook risico’s verbonden aan het beslag. Uiteraard het risico dat zijn goederen na de uitspraak van de rechter verkocht worden. Maar ook moet de schuldenaar erop letten dat de goederen niet aan het beslag onttrokken worden. Bij roerende zaken die niet in bewaring worden genomen, speelt dat met name. Als de schuldenaar bijvoorbeeld een machine verkoopt waar beslag op ligt, dan handelt hij onrechtmatig tegenover de beslaglegger, en kan er zelfs strafrechtelijke aangifte tegen hem worden gedaan.

Meer weten over beslaglegging in de praktijk?

Wil je beslag leggen, of is er beslag bij jou gelegd en wilt je jouw rechten weten? De advocaten van Actio zijn gespecialiseerd in beslag leggen, bijvoorbeeld voor de incasso van jouw vordering. Bel ons via 0592-751900 (Assen) of 0528-820030 (Hoogeveen) op om de mogelijkheden te bespreken en advies in te winnen. 

Contactformulier

 

Ook interessant:Naar blogverzicht