Velden zijn niet correct ingevuld

Beslaglegging: waar kan ik beslag op leggen en welke voordelen en nadelen zijn er? Tips en trucs

In Nederland is het mogelijk om conservatoir beslag te leggen, bijvoorbeeld als een factuur niet betaald wordt, of iets teruggegeven moet worden. Beslaglegging is heel ingrijpend, het is ingewikkeld en het is niet zonder risico. Hoe werkt beslag leggen precies, welke vormen zijn er, wanneer heeft het wel of geen zin, en kun je er preventief of achteraf wat aan doen?

In een serie van blogs proberen we op een begrijpelijke manier informatie te geven over beslaglegging. In deze blog: waar kan ik beslag op leggen, en welke voordelen en nadelen zijn er?

Waarop beslag leggen?

Beslag kan op heel veel goederen en vermogensrechten worden gelegd. We sommen de meest voorkomende goederen en vermogensrechten voor u op, waarop of waaronder u beslag kunt leggen.

Bankbeslag

Dit beslag wordt gelegd onder een bank, op alles wat de schuldenaar van de bank te vorderen heeft. Denk daarbij aan banktegoeden, effecten, maar ook de inhoud van een bankkluis (safeloket). Om beslag te kunnen leggen onder een bank, moet de beslaglegger weten bij welke bank de schuldenaar bankiert. Vaak blijkt dat uit facturen, uit eerdere betalingen, of soms zelfs uit gegevens op de website van de schuldenaar. Is er geen bank bekend, dan kan een beslag onder de vier grootste banken in Nederland gelegd worden, waar 90% van alle rekeningen in Nederland worden gehouden. Zo’n beslag heet ook wel een ‘sperbeslag’.

Voordelen: bankbeslag kan snel en relatief goedkoop worden gelegd.

Nadelen: vaak heeft de schuldenaar ook een kredietrelatie met de bank. In dat geval kan de bank zich beroepen op verrekening, en treft het beslag geen doel omdat de bank uit hoofde van het krediet meer te vorderen heeft van de schuldenaar, dan dat zij op grond van het banksaldo aan hem is verschuldigd.

Beslag op registergoederen

Dit beslag wordt gelegd op onroerende zaken, zoals huizen, kantoorpanden, grond, maar ook op geregistreerde schepen en luchtvaartuigen. Om te bepalen of uw schuldenaar eigenaar is van een registergoed, is onderzoek in het Kadaster nodig. Dat kan uw advocaat voor u uitvoeren.

Na verkregen verlof van de rechtbank kan het beslag zelf eenvoudig worden gelegd. De deurwaarder heeft digitale toegang tot het Kadaster en kan vanachter zijn bureau het beslag leggen. Onroerende zaken hebben vaak hoge waarde, dus zijn in potentie bruikbaar als object om uw vordering te verhalen. Een beslag op registergoederen kan heel effectief zijn wanneer u weet dat deze op korte termijn verkocht en geleverd wordt. Door het beslag op registergoederen voorkomt u dat een belangrijk en waardevol goed verdwijnt en kunt u een goede onderhandelingspositie creëren.

Voordelen: beslag op registergoederen kan snel en relatief goedkoop worden gelegd.

Nadelen: vaak is een woning of bedrijfspand belast met een hypotheek, in de meeste gevallen van een bank. De bank heeft dan voorrang op de opbrengst van het goed, zodat er minder (of zelfs niets) voor de beslaglegger overblijft.

actio-juridisch-servicecontract-banner

Beslag op roerende zaken

Een van de meest ingrijpende beslagleggingen is het beslag op roerende zaken. Denk daarbij aan auto’s, machines, maar ook aan voorraad, inventaris en inboedel. Bij het beslag op roerende zaken gaat de deurwaarder naar de schuldenaar toe, en maakt hij een lijst van alle aanwezige goederen. De deurwaarder gaat letterlijk van kamer naar kamer, naar kantoor, naar werkplaats, en schrijft alles op wat hij ziet.

Omdat het beslag op roerende zaken erg ingrijpend is, is de rechtbank extra kritisch bij het beoordelen van een verzoek tot beslaglegging op roerende zaken. De rechtbank vraagt dan specifiek te motiveren of er geen andere (minder bezwaarlijke) beslagmogelijkheden zijn. Dat geldt nog meer voor beslag op handelsvoorraad, want door de beslaglegging daarop kan de schuldenaar zijn bedrijf niet meer uitoefenen. De goederen waarop beslag ligt, mogen immers niet meer verkocht worden

Bij de rechtbank hoeft niet specifiek aangegeven te worden op welke roerende zaken beslag gelegd hoeft te worden. Niet iedere stoel en tafel hoeft bij een inboedel te worden genoemd. Maar als het gaat om grotere zaken, zoals auto’s, verdient het wel de voorkeur om merk, type en kenteken te kunnen noemen. Deze informatie kan vaak achterhaald worden via de website van de schuldenaar, of via posts op social media.

Goederen in bewaring

In principe neemt de deurwaarder de goederen niet mee. Dat kan alleen maar, wanneer de verzoeker daar speciaal om verzocht heeft bij de rechtbank, en de rechtbank daar ook verlof voor heeft verleend. Dat noemen we sequestratie of bewaring. Dan stelt de rechtbank ook een ‘bewaarder’ aan, bij wie de goederen moeten worden opgeslagen. Bewaring kan nuttig zijn bij goederen die gemakkelijk kunnen worden verplaatst en veel waarde hebben, zoals auto’s, aanhangers of landbouwvoertuigen. Ook bij hele waardevolle zaken zoals juwelen of contant geld kan dit erg nuttig zijn.

Schuldenaar geen eigenaar van roerende zaken

Het kan zijn dat de deurwaarder beslag legt op goederen die geen eigendom van de schuldenaar zijn. Als de auto’s zijn geleast, zijn deze eigendom van de leasemaatschappij. Als de schuldenaar een bankkrediet heeft en pandrecht aan de bank heeft verstrekt, dan heeft de bank voorrang bij de verkoopopbrengst en mist het beslag zijn doel. Het kan dus altijd zo zijn dat achteraf blijkt dat een beslag niet zinvol is geweest.

Voordelen: het beslag op roerende zaken heeft veel impact en geeft een serieus signaal aan de schuldenaar af. Het komt dichtbij waardoor de schuldenaar sneller de neiging heeft om te gaan betalen. Ook kan door de beslaglegging worden vastgesteld of de schuldenaar kredietwaardig genoeg is.

Nadelen: het beslag op roerende zaken is duur, zeker als er bewaring bij komt. De kosten voor de deurwaarder en bewaarder kunnen oplopen, zeker wanneer de hoofdprocedure bij de rechtbank lang duurt. Het effect van het beslag kan beperkt zijn wanneer er derden met een sterker recht zijn, zoals houders van pandrechten.

Derdenbeslag

Een beslag dat ook veel voorkomt, is een derdenbeslag. Dat is een beslag onder een derde, van wie de schuldenaar nog geld tegoed heeft. Dus stel dat u als ondernemer een vordering van € 100.000,00 heeft op een klant die niet betaalt, dan kunt u beslag leggen onder een klant van uw klant, van wie hij op zijn beurt geld tegoed heeft.

Bij een derdenbeslag gaat de deurwaarder met een exploit naar de derde toe. Daarna betekent de deurwaarder het beslag ook nog bij de klant. Zo is de derde van het beslag op de hoogte en weet hij dat hij niet meer aan de klant moet betalen, maar aan u.

Een derdenbeslag kan heel nuttig zijn in situaties waarin uw klant stelt dat hij niet kan betalen, omdat hij zelf nog geld moet hebben van zijn klanten. Weet u wie die klanten zijn, dan kan onder die klanten beslag gelegd worden. Zo voorkomt u dat uw klant zijn debiteuren incasseert zonder u te betalen.

Voordelen: net als bankbeslag, is het beslag relatief eenvoudig, snel en goedkoop te leggen.

Nadeel: om het beslag te leggen, moet bekend zijn wie de klant van uw klant is. Daar is enig speurwerk voor nodig. Vaak geven websites en social media referenties weer van klanten, zodat daar aanknopingspunten zijn te vinden.

Andere beslagleggingen

Naast deze veel voorkomende beslagen, zijn er nog vele andere varianten, zoals het bewijsbeslag, beslag op aandelen, beslag op merkrechten of octrooien, beslag op domeinnamen, enzovoort. Wilt  u meer informatie over de mogelijkheden tot beslaglegging? Neem dan vooral contact op met een van onze advocaten. Actio is specialist in beslagleggingen.Naar blogverzicht