Velden zijn niet correct ingevuld

De verschillen tussen conservatoir en executoriaal beslag

Stel, een handelspartner is u geld schuldig alleen hij weigert u terug te betalen. Na hem herhaaldelijk tot betaling te hebben gemaand, is de maat vol. U stapt naar de rechter. Hiermee is de kous nog niet af.

Pas wanneer de rechter uitspraak heeft gedaan is er een mogelijkheid om betaling af te dwingen. Met een vonnis van de rechter is er namelijk een zogenaamde executoriale titel verkregen. Let wel, in gevallen waarin de schuldeiser een recht van pand of hypotheek heeft ligt de executoriale titel al besloten in dat recht (de zogeheten parate executie). Met het vonnis van de rechter kan de deurwaarder de schuldenaar de tijd gunnen het vonnis van de rechter na te komen. Komt de schuldenaar het vonnis niet na, dan mag de deurwaarder hetgeen in het vonnis is bepaald afdwingen door beslag te leggen op goederen van de schuldenaar. Voordat er een vonnis is, is er een procedure bij de rechter die soms enige tijd kan duren. In die tijd kunnen waardevolle goederen worden ‘weggemaakt’ door de schuldenaar om zo toekomstig beslag te voorkomen.

Conservatoir beslag laten leggen

In het geval van gegronde vrees voor verlies van waardevolle goederen, is het verstandig om conservatoir beslag te leggen, oftewel beslag dat gelegd kan worden vóór het verkrijgen van een executoriale titel. Het doel is ervoor te zorgen dat, in de periode die men nodig heeft om een executoriale titel te verkrijgen, de schuldenaar de objecten niet wegmaakt; het beoogt te voorkomen dat tegen de tijd dat er wel een executoriale titel is, er niets meer bij de schuldenaar te halen valt. Conservatoir beslag is dus een preventieve maatregel, met als doel: bewaring van de in beslaggenomen vermogensbestanddelen. Voor het leggen van conservatoir beslag is toestemming nodig van de rechter. Die toestemming kan verkregen worden door een verzoek in te dienen bij de rechtbank. De rechter moet ervan worden overtuigd dat een beslag niet kan wachten tot na een reguliere procedure. Het inschakelen van een advocaat is hierbij wettelijk verplicht.

actio-juridisch-servicecontract-banner

Het verschil tussen executoriaal of conservatoir beslag

De wetgever biedt de schuldeiser twee opties als het gaat om beslagleggen: een executoriale en een conservatoire variant. Bij executoriaal beslag moet er worden gewacht op een uitspraak van de rechter, alvorens beslag te kunnen leggen. Bij conservatoir beslag mag er beslag worden gelegd na toestemming van de rechter.

Voor wie zijn de kosten van het beslagleggen?

Beslag kan onder een schuldenaar worden gelegd op bijvoorbeeld zijn eigendom. Beslag kan onder een derde geschieden op bijvoorbeeld vorderingsrechten en beslag kan tevens op aandelen op naam in een NV of BV of op order- en toonderrechten worden gelegd. Beslagleggen, in welke vorm ook, is niet zonder kosten. De beslagkosten komen in beginsel voor rekening van degene op wie beslag is gelegd, tenzij de rechter oordeelt dat het beslag nietig, onnodig of onrechtmatig was. De kosten zijn dan voor de beslaglegger.

Voorkom dat er niets meer te halen valt bij uw schuldenaar

Het lijkt een logische keuze om op ‘safe te spelen’ en de conservatoire beslagroute te bewandelen. Zo voorkomt u dat er uiteindelijk niets meer te halen valt bij uw schuldenaar. Zit u met een dergelijke incassokwestie in de maag? Neem dan contact op met ons kantoor in Assen of Hoogeveen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de verschillen tussen een executoriaal en conservatoir beslag? Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaten via 0592-751900 (Assen) of 0528-820030 (Hoogeveen), of vul ons formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug!

 


Naar blogverzicht