Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is koop op afstand?

De wetgever heeft speciale regels gemaakt over kopen op afstand. Bij koop op afstand is er sprake van het sluiten van een overeenkomst buiten de verkoopruimte. Bijvoorbeeld:

  • Indien u producten of diensten via internet koopt.
  • Indien u iets koopt een postorderbedrijf.
  • Indien u iets met een bestelbon uit een krant of tijdschrift bestelt.
  • Indien u wordt opgebeld met de vraag of u iets wilt kopen. Dit is telemarketing.

Als u koopt op afstand heeft u een wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Dit is geregeld in artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek. De bedenktijd begint op de dag nadat u het product hebt gekregen. Koopt u geen product maar een dienst? Dan gaat de bedenktijd in op de dag nadat u de dienst bestelt. Koopt u een product en een dienst samen? Dan begint de bedenktijd ook pas op de dag nadat u het product krijgt. Let er op dat sommige producten van bedenktijd zijn uitgezonderd.

Gerelateerde vragen