Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is koop op afbetaling?

Bij een koop op afbetaling wordt de koopprijs in termijnen achteraf betaald. Dit in tegenstelling tot de gewone koopovereenkomst, waarbij de koopprijs ineens wordt betaald bij levering. Belangrijk is dat het eigendom van het gekochte goed wel gelijk overgaat op de koper. Dat is een groot verschil met de huurkoopovereenkomst, waarbij de eigendom pas overgaat wanneer de laatste termijn is voldaan.

De koop op afbetaling is niet mogelijk bij registergoederen, zoals huizen, (grote) vaartuigen zoals zeeschepen, binnenvaartschepen en luchtvaartuigen. De koop op afbetaling is een kredietovereenkomst en is geregeld in artikel 7:84 lid 3 sub a BW. Vaak worden er bij een koop op afbetaling door de verkoper zekerheidsrechten bedongen, zoals een pandrecht.

Gerelateerde vragen