Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is een koopovereenkomst?

Een koopovereenkomst is de overeenkomst die de verkoperde partij verplicht een goed te leveren, tegen betaling in geld door de kopende partij. De koopovereenkomst is opgenomen in artikel 7:1 van het Burgerlijk Wetboek.

De koopovereenkomst bestaat in vele variaties, zoals de consumentenkoop, de koop op afstand (via telefoon of internet) of de koop op afbetaling. Al die varianten hebben eigen specifieke wettelijke regels.

Het is bij de koop van waardevolle zaken (huis, onderneming) dus belangrijk om een goede overeenkomst te hebben. Die koopovereenkomst kan mondeling worden gesloten, behalve als het om onroerend goed bij een particulier als koper gaat.

Wij adviseren echter de koopovereenkomst ook in andere gevallen altijd schriftelijk te sluiten. Een koopovereenkomst verschilt met een ruilovereenkomst, doordat de tegenprestatie door de koper in geld wordt geleverd. Bij ruil leveren beide partijen elkaar goederen.

Gerelateerde vragen