Velden zijn niet correct ingevuld

De huurovereenkomst beëindigen: jouw rechten als verhuurder

Mag je een huurder op straat zetten vanwege stankoverlast? Hoe ondraaglijk moet de stank dan zijn? Met deze vragen kampte jaren terug een Duitse verhuurder. De oorzaak: de penetrante lucht van paardenzalf, bijtende schoonmaakmiddelen en doordringende schoenpoets die een 83-jarige man (die zijn woning huurde) verspreidde.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat de verhuurder en buren de lucht niet langer hoefden te tolereren, ondanks dat de beste man al 54 jaar de woning huurde. De man kreeg één jaar om zijn spullen te pakken.

Jouw rechten als verhuurder

Hoe is dit in Nederland geregeld? Wat zijn jouw rechten als verhuurder in een dergelijke situatie? Het uitgangspunt is dat een huurder zich als een “goed huurder” moet gedragen, maar dit is een ruim begrip. Enigszins houvast hierbij bieden termen als ‘de gemiddelde fatsoensnormen’ en ‘rechtmatig handelen’. Op het moment dat de huurder onrechtmatig overlast veroorzaakt, dan gedraagt hij zich niet als een goed huurder. Dit leidt ertoe dat de huurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt.

De beschermde status van jouw huurder

En dan? Kan de verhuurder dan de inboedel op straat zetten en de sloten vervangen? Kan hij de overeenkomst opzeggen en de huurder eruit zetten? Dit is allemaal niet mogelijk omdat de huurder bijzonder goed beschermd wordt, vooral ten opzichte van jouw rechten als verhuurder. De verhuurder zal via de rechter ontbinding van de overeenkomst en ontruiming van het gehuurde moeten vorderen. Ook bij de inhoudelijke afwegingen door de kantonrechter speelt de bijzondere bescherming van de huurder een grote rol. Slechts in uitzonderlijke gevallen stemt de kantonrechter in met de gevorderde ontbinding en ontruiming.

Niet elke irritatie en bloemkoolgeur rechtvaardigt ontbinding. De huurder is niet zo snel zijn dak boven zijn hoofd kwijt; het zal moeten gaan om structurele, ernstige en voortdurende overlast. Hierbij kan gedacht worden aan drugshandel, herhaalde bedreiging van medehuurders, jarenlang extreme stank of het ernstig laten verwaarlozen van de woning.

Denk ook aan de andere huurders

Enigszins tegenstrijdig is de rol die jij als verhuurder moet innemen ten opzichte van andere huurders die last hebben van de overlast. Als verhuurder ben jij jegens hen schadeplichtig indien zij gestoord worden in hun huurgenot en je geen actie hebt ondernomen. Het is dus verstandig om op tijd maatregelen tegen overlast te nemen om te voorkomen dat je problemen krijgt met de andere huurders. Richting de huurders die gehinderd worden in hun genot en in verband met een eventuele latere bewijspositie, is het verstandig om de communicatie en maatregelen schriftelijk vast te leggen. Zo weten de omwonenden dat het probleem wordt aangepakt. Mocht het tot een procedure leiden, dan kun jij als verhuurder aantonen wat je eraan gedaan hebt en welke kansen jij aan de overlast veroorzakende huurder hebt gegeven.

Juridisch advies nodig als verhuurder?

Veroorzaakt jouw huurder overlast of gedraagt hij zich op een andere manier niet als een goed huurder? Neem dan contact op met Actio in Assen of Hoogeveen voor advies op maat.

 

 


Andere relevante blogs:

 Naar blogverzicht