Velden zijn niet correct ingevuld

Het risico van personeel

Sinds 2002 moeten werkgevers in Nederland het loon van zieke werknemers 104 weken doorbetalen. Onze ervaring leert dat niet zozeer het nieuwe ontslagrecht, maar de loondoorbetaling tijdens ziekte de bottleneck vormt voor werkgevers om personeel vast in dienst te nemen. In deze blog brengen we enkele risico’s van personeel aan het licht.

Lastenverdeling bij ziekte werknemers

Nog steeds spant Nederland de kroon daar waar het gaat om de verdeling van de lasten van zieke werknemers. Daarbij gaat het niet alleen om de loondoorbetalingsplicht. Ook de re-integratieverplichting gedurende twee jaar, soms zelfs drie jaar, en het risico op verhoging van de gedifferentieerde premie WGA en ZW maken dat werkgevers huiverig zijn personeel een vast contract aan te bieden. Deze grote donkere wolk boven werkgeverschap heeft er mede aan bijgedragen dat er andere arbeidsverhoudingen zijn ontstaan, waaronder payrollconstructies.

Transitievergoeding bij ontslagrecht

Met een verwijtende vinger wordt nu veel gewezen naar de Wet Werk en Zekerheid en het gewijzigde ontslagrecht. Dit is niet helemaal terecht. Groot verschil van het ontslagrecht met de situatie vóór 1 juli 2015 is dat geld nu minder als smeermiddel kan worden gebruikt. Bij ontslag is in de meeste gevallen nu een transitievergoeding verschuldigd en sporadisch zal een werkgever meer dan dat moeten betalen.

Dossier opbouwen bij ontslag

Kern van het ontslagrecht is dat de werkgever een goed dossier moet hebben. Dit is in wezen ook niet veranderd. Ook vóór 1 juli 2015 moest je als werkgever een verzoek om ontbinding van een arbeidsovereenkomst gedegen onderbouwen. In onze praktijk zien wij, dat als je dat als werkgever goed voor elkaar hebt, het huidige systeem voldoende mogelijkheden biedt om te komen tot een goede oplossing. Met een goed dossier zal het vaak niet eens tot een procedure bij de rechter komen.

Advies nodig?

Wilt u advies over de risico’s van personeel, bijvoorbeeld in geval van ziekte of als beëindiging van de overeenkomst noodzakelijk zal zijn? Neem dan contact op met onze arbeidsrechtadvocaten in Hoogeveen of Assen.

Meer weten over arbeidsrecht en ontslagrecht? Lees ook onze blogs over de vijf WWZ-valkuilen, transitievergoeding bij langdurige ziekte en de top 10 redenen voor ontslag op staande voet.Naar blogverzicht