Velden zijn niet correct ingevuld

De vier WWZ-valkuilen

Met ingang van 1 juli 2015 is het arbeidsrecht aanzienlijk veranderd. U zult ondertussen bekend zijn met de WWZ. In onze praktijk signaleren wij regelmatig dat de nieuwe wetgeving nog niet helemaal juist wordt toegepast. We zetten de meest voorkomende fouten en de bijbehorende regels voor u op een rij.

1. De aanzegplicht

Veel gemaakte fout: Er wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd beëindigd zonder de werknemer daarvan op de hoogte te brengen.

Regel: Werkgevers zijn verplicht om een werknemer één maand voor de einddatum van een tijdelijke arbeidsovereenkomst mee te delen of de overeenkomst wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Doet de werkgever dit niet, dan geldt als sanctie dat hij de werknemer een vergoeding van maximaal 1 maandsalaris moet betalen.

Voor arbeidsovereenkomsten die korter dan zes maanden duren geldt deze aanzegverplichting niet.

2. Concurrentiebeding

Veel gemaakte fout: Er wordt een concurrentiebeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Regel: Werkgevers mogen een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen opnemen als er zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen zijn. Deze belangen moet de werkgever in het beding motiveren. Niet goed gemotiveerd betekent niet rechtsgeldig.

3. Proeftijd

Veel gemaakte fout: Er wordt een proeftijd opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of korter.

Regel: Een proeftijd is alleen mogelijk bij arbeidsovereenkomsten langer dan zes maanden.

4. Onvoldoende dossieropbouw

Veel gemaakte fout: De werkgever legt onvoldoende vast hoe een werknemer functioneert of zich gedraagt.

Regel: De eisen voor ontbinding van een arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren zijn aanzienlijk aangescherpt. Goede dossieropbouw was altijd al van essentieel belang, maar thans nog meer dan voorheen.

Denk bij dossieropbouw in ieder geval aan het vastleggen en onderbouwen van het disfunctioneren, het verbetertraject dat u bent gestart, de scholing die de werknemer is geboden en de pogingen die u heeft ondernomen tot herplaatsing binnen uw organisatie.

Meer weten?

Bovenstaande is slechts een kleine greep uit de valkuilen van de WWZ. Wij denken in alle situaties graag met u mee. Meer weten over de WWZ? Neem gerust contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht