Velden zijn niet correct ingevuld

Verzoek aan de Nederlandse rechter om Europees bankbeslag

Is uw debiteur gevestigd in Duitsland, België of Frankrijk en wilt u voorkomen dat uw vordering niet betaald wordt, nadat u een vonnis heeft verkregen? De drempel om beslag te leggen is verlaagd, nu we sinds 18 januari 2017 de Nederlandse rechter kunnen verzoeken om beslag te mogen leggen op een bankrekening in een andere Europese lidstaat, met uitzondering van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In juni 2016 blogden we er al over, maar toen was het nog niet mogelijk.

Het indienen van het verzoek gebeurt door het invullen en opsturen van een standaardformulier. Dat klinkt eenvoudig en snel, maar is het dat ook? Hierbij enkele belangrijke aspecten van het Europese bankbeslag.

Bewijsmiddelen leveren

Met het verzoek moeten meteen al de bewijsmiddelen worden meegestuurd, om twee redenen. Ten eerste om te overtuigen dat het bankbeslag noodzakelijk is omdat de vrees bestaat dat er op een later moment niets meer te halen is. Ten tweede om de vordering inhoudelijk te onderbouwen.

Het bewijs wordt door de rechter ook echt beoordeeld. Dit betekent dat alles wat van belang is ter onderbouwing van de vordering, alvast moet worden meegestuurd. Bij een normaal beslagverzoek – op een Nederlandse bankrekening – doet de rechter slechts een ‘summier onderzoek’ naar het bestaan van de vordering.

Zekerheid stellen

Wat ook anders is dan een normale beslagprocedure, is dat de verzoeker zekerheid moet stellen. Het bedrag moet voldoende zijn om misbruik van de procedure te voorkomen, en als schadevergoeding kunnen worden terugbetaald aan de beslagene als het gelegde beslag onterecht blijkt. Er kan worden verzocht dat er van het stellen van zekerheid wordt afgeweken. Als de zekerheid wel wordt verlangd, kan dat worden gesteld door een (Nederlandse) abstracte bankgarantie. Als dit verlangd wordt, moet de verzoeker meteen een bedrag afstaan.

Kosten

De kosten zijn niet anders dan de reguliere beslagprocedure, namelijk € 618,00 griffierecht.

Starten van de procedure

Na beslaglegging moet de procedure worden gestart waarmee de vordering inhoudelijk wordt behandeld. Bij een normaal beslagverzoek, laat de rechter binnen één dag weten of het beslag mag worden gelegd (’s morgens gefaxt; ’s middags reactie). Als het beslag is gelegd moet de dagvaardingsprocedure binnen 14 dagen worden gestart. Bij het Europese (bank)beslag moet de procedure worden gestart binnen 30 dagen nadat het verzoek is ingediend, of in ieder geval binnen 14 dagen nadat het bevel is ontvangen.

Adviseren en bijstaan door Actio

Wilt u overgaan tot beslaglegging op de bankrekening van een buitenlandse debiteur? Laat u dan adviseren door één van onze advocaten in Hoogeveen of Assen. Zij kunnen voor u het verzoek indienen en u bijstaan bij de procedure die erop volgt.Naar blogverzicht