Velden zijn niet correct ingevuld

Conservatoir beslag op Europese bankrekeningen

In mei 2016 is er door minister Van der Steur een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waardoor het een stukje toegankelijker wordt om beslag te leggen in een ander EU-land. Het wetsvoorstel introduceert een nieuwe procedure die volgt uit een Europese verordening. Het doel van deze speciale Europese procedure is om eenvoudiger conservatoir beslag te leggen op een bankrekening in een andere lidstaat. Volgens minister Van der Steur leidt dit tot een positief economisch effect. Wat is het voordeel voor de Nederlandse schuldeisers?

Conservatoir beslag als zekerheid voor uw verhaal

Conservatoir beslag houdt in dat de schuldeiser voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure het vermogen van de wederpartij veilig stelt, om daar vervolgens zelf van betaald te krijgen. Beslag kan onder meer gelegd worden onder de bank. Door beslag op een bankrekening, wordt het tegoed op de bankrekening bevroren. Zo wordt voorkomen dat het geld vóór het einde van de procedure verdwijnt of wordt verduisterd. Het geeft de schuldeiser zekerheid dat hij zijn geld krijgt op het moment dat de rechter zijn vordering toewijst. Voor het leggen van een conservatoir beslag is toestemming (verlof) van de rechter nodig.

Naar de rechter van het land van de bankrekening

Momenteel moet die toestemming nog worden gevraagd bij de rechter van het land waar de schuldenaar zijn bankrekening houdt. De schuldeiser kan dus niet zomaar via de Nederlandse rechter beslag leggen. Voor een Franse bankrekening moet de Franse rechter toestemming geven en voor een Duitse bankrekening de Duitse rechter. Dit is omslachtig, want de verschillende landen hanteren verschillende regels. De wetswijziging moet deze procedure makkelijker maken.

Eén Europees beslagbevel

De nieuwe procedure werkt als volgt. Een Nederlandse schuldeiser kan de Nederlandse rechter vragen om een Europees beslagbevel. Met dit bevel kan de schuldeiser vervolgens beslag leggen op een bankrekening die de schuldenaar in een Europese lidstaat heeft. Voor ondernemers die veel over de grens handel drijven is dit natuurlijk een uitkomst. Deze vereenvoudigde procedure scheelt tijd en geld. Het leidt tot minder oninbare vorderingen en stimuleert het zaken doen over de grens. Het wetsvoorstel geldt overigens alleen voor beslag op bankrekeningen en niet op andere activa zoals auto’s en aandelen.

Wanneer is het mogelijk om beslag te leggen op rekeningen buiten de EU?

Wanneer de nieuwe regeling in werking gaat treden is nog onduidelijk. Het wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer en moet nog goedgekeurd worden. De advocaten van Actio Advocaten staan u graag bij om een vordering te incasseren. Zowel in de rechtbank als daarbuiten. Voor vragen, advies of actie, kunt u contact opnemen met één van onze gespecialiseerde incassoadvocaten in Hoogeveen of Assen.Naar blogverzicht