Velden zijn niet correct ingevuld

Bewijslevering van verzonden post

Stel: je wilt je huurcontract opzeggen. In het huurcontract staat dat dit moet gebeuren door  ‘aangetekende post of per deurwaardersexploot’. Moet dat dan echt per deurwaarder? Is een gewone brief of een e-mail niet genoeg? Of zelfs een appje? En hoe kan de verzender aantonen dat hij dat bericht verzonden heeft? Wat als de geadresseerde een brief weigert aan te nemen? Is de huur dan ook opgezegd? Kortom: genoeg vraagstukken om te behandelen in deze blog

Bewijsrisico rust op de verzender

In het Nederlands recht kennen we de ‘ontvangsttheorie’. Het is niet voldoende dat een bericht is verzonden: de ontvanger moet het bericht ook daadwerkelijk hebben ontvangen. 

Het risico van ontvangst ligt bij de verzender. Als je dus de huur wilt opzeggen, is het versturen van de brief niet voldoende. Je moet kunnen aantonen dat het bericht de verhuurder heeft bereikt. 

Die bewijslast is zwaar; kun je het bewijs namelijk niet leveren dan loopt de huurovereenkomst door. Daarom worden bepalingen opgenomen die ervoor zorgen dat je als verzender dit bewijs kunt leveren. Een aangetekende brief en deurwaardersexploot worden persoonlijk aangeboden aan de ontvanger. De ontvanger tekent voor ontvangst. Daarmee heb je dus het bewijs. 

Het artikel beschermt dus de verzender. Kies je er toch voor om op te zeggen door middel van een e-mail, dan loop je extra risico. De overeenkomst eindigt ook door die opzegging, mits je de ontvangst kunt aantonen. Bij een mail kan dat bijvoorbeeld als de ontvanger op de mail heeft gereageerd, of als je een elektronische leesbevestiging hebt ontvangen.

Deurwaardersexploot

Het meest zekere bewijs is een deurwaardersexploot. Volgens de wet levert dat namelijk dwingend bewijs op. De deurwaarder overhandigt jouw brief persoonlijk of laat deze in een gesloten envelop achter. Hiervan ontvangt je een afschrift. Daarmee verkrijgt je juridisch een hele sterke positie, want het weerlegt een eventueel verweer dat de brief niet ontvangen is. 

Het laten uitbrengen van een deurwaardersexploot kost een kleine honderd euro. Het grote voordeel is het harde bewijs dat je hebt voldaan aan jouw verplichting

Aangetekend verzenden

Een goedkoper alternatief is om de brief aangetekend te verzenden. De postbode overhandigt de brief persoonlijk en de ontvanger tekent voor ontvangst. Of niet, bijvoorbeeld doordat hij niet thuis is of hij weigert de brief in ontvangst te nemen. De brief kan dan gedurende enige tijd alsnog worden afgehaald op het postkantoor. Wordt de brief niet afgehaald, dan ontvangt je de brief retour met daarop de aantekening wanneer deze is aangeboden.

Bij een aangetekende brief kan de ontvanger nog steeds als verweer voeren dat de enveloppe leeg was, of dat er een andere brief in zat dan dat de verzender beweert. Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar het is niet altijd uit te sluiten. In de exploot is de letterlijke tekst van de brief opgenomen, waardoor een deurwaardersexploot een zekerder middel is. Er kan dan geen discussie meer zijn wat er in de brief stond.

Gevolgen weigeren of niet ophalen

Als de ontvanger de brief weigert of niet ophaalt, is de opzegging dan geldig? Daarover is geregeld geprocedeerd. 

De lijn in de rechtspraak is dat wanneer het niet bereiken van een bericht het gevolg is van een handeling van de ontvanger zelf, hij niet langer wordt beschermd. Het weigeren van een aangetekende brief en/of het niet afhalen bij het postkantoor komt voor rekening van de ontvanger. 

Ook daar loop je als verzender echter tegen bewijsrisico aan; je moet wel het bewijs kunnen leveren van het feit dat de brief is geweigerd of niet is afgehaald. Door de retour ontvangen brief te laten zien, heb je voldoende bewijs. 

Waar moet je op letten?

Bewijs, bewijs, bewijs., Het civiele recht draait om bewijs. Het opzeggen van een contract, of het aanbieden van een recht van eerste koop, is een belangrijke handeling die zorgvuldig moet gebeuren. Kun je het bewijs niet leveren dat dit is gebeurd, dan zit je aan het contract vast of veroorzaak je schade door rechten van anderen te negeren. 

Bewaar daarom altijd zorgvuldig de verzonden brieven, het afschrift van de deurwaarder of de retourenvelop van de postbode. Maak er eventueel alvast een scan van en sla deze op. Stuur je een e-mail? Zend deze dan met een ontvangst- en een leesbevestiging. 

Wil je zeker zijn van je rechtspositie? Laat ons dan het contract beoordelen, de brief opstellen en via een deurwaarder uitbrengen. Die kosten zijn veel minder dan een procedure die je moet voeren wanneer de ontvanger ontkent ooit bericht van je gehad te hebben. 

Heb je een geschil over het wel of niet ontvangen van een verzonden brief of wil je meer weten over de ontvangsttheorie? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten in Hoogeveen of Assen.

ContactformulierNaar blogverzicht