Velden zijn niet correct ingevuld

Bewijslevering van verzonden post

In contracten staat soms de bepaling dat iets per ‘aangetekende post of per deurwaardersexploot’ moet worden verzonden. Dit kan dan gaan over de opzegging van een huurovereenkomst of het aanbieden van onroerend goed als partijen een recht van eerste koop zijn overeengekomen. Hoe kan de verzender aantonen dat hij dat inderdaad gedaan heeft, en wat als de geadresseerde de brief weigert aan te nemen?

Bewijsrisico rust op de verzender

Het risico van ontvangst ligt bij de verzender, dit wordt ook wel de ‘ontvangsttheorie’ genoemd. Als u de verzender bent, doet u er verstandig aan om er zeker van te zijn dat uw bericht de geadresseerde bereikt, én dat u dat later kan bewijzen voor het geval dat de geadresseerde ontvangst ontkent.

Deurwaardersexploot

Als de deurwaarder de brief bezorgt bij de ontvanger, levert dat dwingend bewijs op van ontvangst van de brief. Daarmee verkrijgt u dus juridisch een hele sterke positie, want het weerlegt een eventueel verweer dat de brief niet ontvangen is. De deurwaarder overhandigt uw brief persoonlijk of laat deze in een gesloten envelop achter. Hiervan ontvangt u een afschrift. Het laten uitbrengen van een deurwaardersexploot kost een kleine honderd euro maar dan heeft u wel hard bewijs dat u heeft voldaan aan uw verplichting.

Aangetekend verzenden

Een goedkoper alternatief is om de brief aangetekend te verzenden. De postbode overhandigt de brief persoonlijk en de ontvanger tekent voor ontvangst. Of niet, bijvoorbeeld doordat hij niet thuis is of hij weigert de brief in ontvangst te nemen. De brief kan dan gedurende enige tijd alsnog worden afgehaald op het postkantoor. Wordt de brief niet afgehaald, dan ontvangt u de brief retour met daarop de aantekening wanneer deze is aangeboden.

Gevolgen weigeren of niet ophalen

Is de ontvanger dan juridisch onder de boodschap in de brief uitgekomen? Nee. Als het niet bereiken van een bericht het gevolg is van een handeling van de ontvanger zelf, dan wordt hij niet langer beschermd. Het weigeren van een aangetekende brief en/of het niet afhalen bij het postkantoor, komt voor rekening van de ontvanger. Door de retour ontvangen brief te laten zien, heeft u voldoende bewijs. De rechtsgevolgen van de brief treden dan wel in..

Waar moet u op letten?

Of u nu kiest voor het verzenden van een brief per deurwaardersexploot of aangetekend schrijven, u dient  zich ervan bewust te zijn dat de geadresseerde ontvangst van uw brief kan ontkennen. Bewaar daarom altijd zorgvuldig het afschrift van de deurwaarder of de retourenvelop van de postbode. Maak er eventueel alvast een scan van en sla deze op. Stuurt u een email? Zend deze dan met een ontvangst- en een leesbevestiging.

Heeft u een geschil over het wel of niet ontvangen van een verzonden brief of wilt u meer weten over de ontvangsttheorie? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten in Hoogeveen of Assen.Naar blogverzicht