Velden zijn niet correct ingevuld

Recht op koop of voorkeursrecht?

De begrippen recht op koop, koopoptie, recht van eerste koop en voorkeursrecht worden nog al eens door elkaar gehaald. Toch is er een wezenlijk verschil tussen deze begrippen.

Onlangs had Actio Advocaten een zaak bij de hand waarin de verwarring tussen deze begrippen weer speelde. De wederpartij vond dat er een onvoorwaardelijk, op ieder moment in te roepen koopoptie bestond en onze klant was van mening dat er slechts sprake was van een beperkt recht van eerste koop. Een groot verschil.

De zaak is uiteindelijk met goed resultaat opgelost, maar voor u is het veel interessanter om te weten wat dan het verschil is. Ook is het goed om te weten waar u op moet letten als u afspraken wilt vastleggen over eventuele (ver)koop van het pand in de toekomst.

Het verschil tussen koopoptie en recht van eerste koop

Koopoptie
Een koopoptie is een optiebeding dat volgens het Burgerlijk Wetboek moet worden gezien als een onherroepelijk aanbod. Door het enkele akkoord gaan met het aanbod, is de overeenkomst gesloten. Een andere term voor koopoptie, is recht op koop.

Bij een koopoptie is er meestal al overeenstemming over de prijs of over de manier waarop de prijs bij het inroepen van de optie zal worden bepaald, bijvoorbeeld door het aanwijzen van drie onafhankelijke makelaars.

Een koopoptie is dus een sterk recht,

Recht van eerste koop/voorkeursrecht
Een recht van eerste koop is heel anders. Een recht van eerste koop verplicht de verkoper de gerechtigde (koper) in de gelegenheid te stellen om te kopen, maar alleen op het moment dat de verkoper daadwerkelijk wil verkopen. Er is dus alleen een verplichting van de verkoper om het pand eerst aan te bieden. Een andere term voor recht van eerste koop, is voorkeursrecht.

Als partijen er niet uitkomen of als de gerechtigde geen gebruik wil maken van zijn recht, mag de verkoper het pand aan wie hij wil te koop aanbieden.  

actio-juridisch-servicecontract-banner

De terminologie

Wat u wilt voorkomen is dat er onduidelijkheid is over het soort recht dat is verleend. Maak daarom duidelijke afspraken en gebruik de juiste termen. Doet u dat niet, dan bestaat de kans dat de rechter de afspraken moet uitleggen. In principe gaat het er dan niet om hoe u de afspraak noemt, maar gaat het om de inhoud van de afspraak en de bedoeling van partijen.

Positie (ver)koper

Verder is het van belang wat uw positie is. Een koopoptie biedt aan de koper meer zekerheid dan een recht van eerste koop. De koper kan immers door het enkele inroepen van de koopoptie de overeenkomst tot stand brengen. Hij heeft de medewerking van de verkoper helemaal niet nodig. Bij een recht van eerste koop daarentegen is het nog maar de vraag of de koper de nieuwe eigenaar wordt.

Het recht van eerste koop biedt de verkoper meer vrijheid en hij zal daaraan de voorkeur geven. Hij is nergens toe verplicht en als de gerechtigde wilt kopen, dan kan dat in beide gevallen.

Advies nodig?

Het is belangrijk om te bedenken wat uw positie en uw belang is. Wilt u hier graag over geadviseerd worden? Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaten via 0592-751900 (Assen) of 0528-820030 (Hoogeveen), of vul ons formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug!

 


Naar blogverzicht