Velden zijn niet correct ingevuld

Hoe verloopt een procedure?

Een procedure verloopt grotendeels schriftelijk. De eisende partij brengt een dagvaarding uit. Daarin staat wat de eiser van de gedaagde partij vordert, en wanneer de gedaagde partij bij de rechtbank verweer moet voeren. De gedaagde kan bij de rechtbank schriftelijk verweer voeren. Dat verweer heet een conclusie van antwoord.

Als de standpunten schriftelijk zijn toegelicht, is het gebruikelijk dat de rechtbank een mondelinge behandeling agendeert. Dat heet een comparitie van partijen. Op die zitting kunnen partijen de zaak nog eens mondeling toelichten. Daarna kan het verschillende kanten op. Of partijen treffen een schikking, of er wordt doorgeprocedeerd, in welk geval de rechtbank in een vonnis aangeeft op welke manier dit moet gebeuren.

Meer weten?

Actio Advocaten is de juridische partner voor het MKB. Wij zijn gevestigd in Assen en Hoogeveen. Neem contact op met één van onze medewerkers of vul ons 'bel mij terug' formulier in. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen.

Gerelateerde vragen