Velden zijn niet correct ingevuld

Hoe kan ik nu het beste omgaan met algemene voorwaarden?

1. Zorg voor goede voorwaarden
Bij Actio bent u voor een scherpe prijs verzekerd van goede betalings- en leveringsvoorwaarden.

2. Bij een offerte 
Wanneer u gebruik maakt van offertes, voeg de voorwaarden dan bij de offerte. Neem in de offerte de volgende zin op: 'Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke voorwaarden als bijlage bij deze overeenkomst zijn gevoegd' (of: wanneer ze op de achterzijde van het briefpapier zijn gevoegd: '... welke voorwaarden op de achterzijde van deze offerte staan.'
Als uw klant de offerte voor akkoord moet tekenen, neem dan ook de volgende zin op: 'Door ondertekening van deze offerte verklaart u tevens de algemene voorwaarden te hebben ontvangen.'

3. Bij een mondelinge of telefonische overeenkomst
Maak gebruik van een schriftelijke opdrachtbevestiging. Bevestig de overeenkomst dus op papier, en overhandig bij die opdrachtbevestiging de algemene voorwaarden. Neem daar een vergelijkbare zin in op als die hiervoor over de offerte werd genoemd. 

4. Bij een elektronische overeenkomst
Zorg ervoor dat de voorwaarden beschikbaar zijn op de website en door de klant geaccepteerd worden voordat het bestelproces is afgerond. Richt dit proces ook zodanig in dat geen bestelling kan worden gedaan wanneer de voorwaarden niet zijn geaccepteerd.

5. Bedenk: er is nooit 100% zekerheid
Een beroep op algemene voorwaarden valt nooit voor honderd procent te garanderen. Er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Zo gelden er andere regels voor consumenttransacties dan voor business to business. Ook zijn er altijd situaties waarin het bewijs van overhandiging van de voorwaarden toch niet geleverd kan worden. Met de bovenstaande tips zit u echter in vrijwel de meeste gevallen veilig. Handel daar dus consequent naar.

Meer weten?

Actio Advocaten is de juridische partner voor het MKB. Wij zijn gevestigd in Assen en Hoogeveen. Neem contact op met één van onze medewerkers of vul ons 'bel mij terug' formulier in. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen.

 

Gerelateerde vragen