Velden zijn niet correct ingevuld

Ik verwijs op mijn offertes/opdrachtbevestiging naar de algemene voorwaarden. Is dat voldoende?

Nee. De enkele verwijzing ('Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing enz.') is niet voldoende. De voorwaarden moeten bij het aangaan van de overeenkomst worden overhandigd.

Vreemd genoeg gaat dit in de praktijk het vaakst fout. Ondernemers denken dat ze voldoen aan de vereisten door onder aan het briefpapier dergelijke clausules te zetten. Dit is echter niet voldoende. De voorwaarden moeten ter hand worden gesteld. In de praktijk wordt dat vaak opgelost door de voorwaarden op de achterzijde van de offerte te printen. Dan wordt wel voldaan aan de terhandstellingseis, mits er op de voorzijde van de offerte wordt verwezen.

Meer weten?

Actio Advocaten is de juridische partner voor het MKB. Wij zijn gevestigd in Assen en Hoogeveen. Neem contact op met één van onze medewerkers of vul ons 'bel mij terug' formulier in. 

 

Contactformulier

Gerelateerde vragen