Velden zijn niet correct ingevuld

Ik verwijs op mijn factuur naar de algemene voorwaarden. Is dat voldoende?

Nee. Algemene voorwaarden moeten worden overhandigd bij het aangaan van de overeenkomst. Dat betekent bij het opstellen van de offerte of bij de opdrachtbevestiging. Ook in deze documenten is het niet voldoende om te verwijzen naar de algemene voorwaarden; ze moeten altijd overhandigd worden. 

De factuur wordt vrijwel altijd toegezonden als de overeenkomst al is gesloten. Dat is dus na het aangaan van de overeenkomst. Vandaar dat je het doorgaans niet redt, wanneer je pas op de factuur naar de voorwaarden verwijst of de voorwaarden achterop de factuur heeft gedrukt.

Er is één ontsnapping: en wel als u met de wederpartij vaker zaken heeft gedaan in het verleden en er altijd voorwaarden ter hand zijn gesteld bij de facturen. Daarvan heeft de rechter bepaald dat in dat geval de voorwaarden wel van toepassing zijn.

Meer weten?

Actio Advocaten is de juridische partner voor het MKB. Wij zijn gevestigd in Assen en Hoogeveen. Neem contact op met één van onze medewerkers of vul ons 'bel mij terug' formulier in. 

 

Contactformulier

Gerelateerde vragen