Velden zijn niet correct ingevuld

Schade aan uw pand door politie-inval; wie betaalt?

Voor vastgoedeigenaren is het een veelvoorkomend probleem: in het door hen verhuurde pand, of het nu een woonhuis of een bedrijfsloods is, wordt een hennepplantage of drugslab aangetroffen. De politie doet een inval, en forceert met geweld de deur. Ruiten sneuvelen, kozijnen hangen uit de sponningen, enzovoort. De eigenaar van het pand zit vervolgens met de gebakken peren. De huurder wordt opgepakt, de huurovereenkomst wordt vaak beëindigd, en de verhuurder moet zelf de schade aan het pand repareren en betalen. Of toch niet?

De Staat wel of niet aansprakelijk?

De politie beukt de deur in. Is de politie dan niet aansprakelijk, of in dat geval de Staat? Bij Actio diende een zaak waarbij de deur van het huurpand was opengebroken en er voor duizenden euro’s schade was veroorzaakt door de politie. Voor onze cliënt hebben wij vervolgens de Staat aansprakelijk gesteld.

Het verweer van de Staat was dat de verhuurder ‘eigen schuld’ aan de schade had, door een verdachte als huurder te accepteren en doordat het pand was gebruikt bij criminele handelingen zoals bijvoorbeeld in geval van een wietplantage of drugsdeal. Daardoor, zo was de redenering, had de verhuurder zelf ook schuld aan de schade. In juridische termen betekent dit dat de schade geheel of gedeeltelijk aan de benadeelde kan worden toegerekend.

Eigen schuld is niet van toepassing

De zaak leek dood te lopen, totdat de Hoge Raad op 27 oktober 2017 op een arrest wees met daarin een belangrijke uitspraak, namelijk dat de ‘eigen schuld’ die is opgenomen in artikel 6:101 BW, in gevallen waarin de politie rechtmatig binnenvalt maar schade veroorzaakt, niet van toepassing is. Dat betekent dus dat de Staat zich niet kan verweren met een beroep op eigen schuld.

Als de politie schade aan een derde veroorzaakt bij een inval, is de Staat daarvoor aansprakelijk. Het is een belangrijke uitspraak die voor onze cliënt op een gunstig moment kwam. Het OM heeft inmiddels aangegeven de schade te zullen vergoeden, op grond van de juridische argumenten die wij aandroegen.

Heeft u te maken met schade aan uw eigendommen door een politie-inval? Neem dan contact op met een van onze advocaten.Naar blogverzicht