Velden zijn niet correct ingevuld

Met naam en faam

Eén van de meest in het oog springende details van een bedrijf is de naam. De naam moet interesse wekken bij de doelgroep en vaak duidelijk maken wat voor soort product of dienst er wordt aangeboden. Maar wordt de naam ook het eigendom van de onderneming en wat valt er te doen tegen inbreuk?

Het vestigen van de naam

Na het bedenken, wordt de handelsnaam bij de oprichting van de onderneming vastgelegd. De eerste gelegenheid is de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het is zelfs mogelijk meerdere namen op te geven. Voor de geldigheid van een handelsnaam zelf is het echter niet vereist om deze ergens te laten vastleggen. Het recht op het voeren van de naam ontstaat zodra hij is bedacht.

Het gebruiken van de naam

De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet voldoende om de handelsnaam toe te eigenen. Daarvoor is het daadwerkelijk in gebruik nemen vereist. Dit betekent dat de naam voor de buitenwereld zichtbaar moet zijn en dus niet alleen in een register is vermeld. Een voorbeeld van ingebruikname is het versturen van offertes en facturen waar de naam op het briefpapier vermeld staat of het vergroten van de naamsbekendheid door reclame en advertenties. Zo is het voor de buitenwereld duidelijk dat de onderneming deze naam draagt. Een zogenaamde ‘slapende’ handelsnaam is daarmee niet beschermd tegen plagiaat of inbreuk.

Het beschermen van de naam

De zorgvuldig uitgekozen naam vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Alle inspanningen en financiële middelen die zijn aangewend voor de naamsbekendheid worden door de wetgever beloond met het alleenrecht op het gebruik van de naam. Alleen de originele bedenker heeft het recht om deze naam te voeren en te gebruiken. Helaas wordt er soms inbreuk gemaakt op dit recht doordat een ander bedrijf dezelfde naam gaat gebruiken. Indien een concurrerende onderneming in hetzelfde afzetgebied een (bijna) identieke naam gebruikt voor haar diensten of producten kan dit tot verwarring leiden bij het publiek. 

Onrechtmatig gebruik

Wanneer er sprake is van onrechtmatig gebruik van de handelsnaam, kan de rechtmatige eigenaar naar de kortgedingrechter stappen. Deze kan dan eisen dat de concurrent de naam niet meer mag gebruiken; dat de zaken waarop de naam vermeld staat worden vernietigd en zelfs dat de winst wordt afgedragen die werd genoten door de inbreuk. Er zal dan wel aangetoond moeten worden wie de eerste ‘gebruiker’ was.

Vreest u dat een concurrerende onderneming inbreuk maakt op uw beschermde handelsnaam? Of wilt u graag advies over de meest geschikte manier om uw handelsnaam te beschermen? De ondernemingsrechtadvocaten van Actio Advocaten staan u graag bij met raad en daad.Naar blogverzicht