Velden zijn niet correct ingevuld

De waarde van het eigendomsvoorbehoud in faillissement

Een leverancier die zijn zaken onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd kan, als blijkt dat de koper de koopprijs niet betaalt, de geleverde zaken terugvorderen. Met het bedingen van een eigendomsvoorbehoud kunnen grote financiële problemen worden voorkomen. Het eigendomsvoorbehoud biedt helaas niet in alle gevallen de gewenste zekerheid.

De koper gaat failliet, wat nu?

Wat geldt als de koper failliet gaat voordat de leverancier de betaling heeft ontvangen? Ook in die situatie kan de leverancier de zaken terugvorderen, zij het bij de curator en niet bij de koper. Het eigendom blijft  bij de leverancier omdat nog niet is betaald. Het faillissement van de koper beperkt de leverancier dus niet om het eigendomsvoorbehoud uit te winnen. Er zijn wel uitzonderingen.

Uitzondering: afkoelingsperiode

De zaken kunnen niet worden opgeëist als er een afkoelingsperiode is gelast. De afkoelingsperiode duurt maximaal vier maanden. In deze periode zijn alle rechten van schuldeisers tijdelijk ‘bevroren’.

In bijzondere gevallen kunnen de zaken tijdens de afkoelingsperiode met toestemming van de rechter-commissaris worden teruggevorderd. Dit kan bijvoorbeeld als de zaken tijdens de afkoelingsperiode in waarde zullen dalen of wanneer de afkoelingsperiode tot grote schade lijdt.

Als de afkoelingsperiode is afgelopen kan de leverancier vragen of de curator de overeenkomst wil nakomen en dus het openstaande bedrag betaalt. Als de curator dat niet doet, kan de overeenkomst worden ontbonden en kunnen de zaken worden opgeëist.

Uitzondering: bodembeslag

De Belastingdienst kan bodembeslag leggen, óók tijdens de afkoelingsperiode en óók op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. De leverancier die zijn zaken onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd doet er daarom goed aan om de zaken zo snel mogelijk bij de curator per deurwaardersexploot op te eisen. Als dit tijdig is gedaan vallen de goederen niet onder het  bodembeslag van de Belastingdienst.

Er is wel een escape: als sprake is van 'reële eigendom' vallen de zaken niet onder het bodembeslag. Of hiervan sprake is beoordelen wij graag voor u.

De praktijk

In de praktijk blijkt dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken lang niet altijd worden teruggekregen. Het kan zijn dat de failliete vennootschap of de curator de zaken inmiddels heeft verkocht of verwerkt. Het komt ook voor dat de zaken onvindbaar zijn. In die gevallen biedt een eigendomsvoorbehoud geen soelaas.

Tip

Onderneem actie als u geruchten hoort dat uw klant op omvallen staat. U kunt het bedongen eigendomsvoorbehoud inroepen en de zaken ophalen. Is uw klant failliet? Meld u dan zo snel mogelijk bij de curator en eis de zaken op per deurwaardersexploot, zodat het eventuele bodembeslag van de Belastingdienst niet uw zaken raakt.

Meer weten?

Neem dan contact op met één van onze advocaten in Hoogeveen of Assen.Naar blogverzicht