Velden zijn niet correct ingevuld

Ik heb vlak voor het faillissement goederen geleverd. Wat kan ik nog doen?

Soms komt het voor dat een bedrijf in moeilijkheden toch doorgaat met het bestellen van goederen. Om die goederen terug of vergoed te krijgen zijn er verschillende mogelijkheden. Allereerst het eigendomsvoorbehoud; als u een geldig eigendomsvoorbehoud bent overeengekomen, kunt u de goederen van de curator terugvorderen.

Recht van reclame

Ten tweede kunt u wellicht een beroep doen op het recht van reclame. Dat houdt in dat u als leverancier uw goederen toch nog terug kan krijgen wanneer aan een aantal eisen wordt voldaan. De belangrijkste eis is dat de goederen niet langer dan zestig dagen in bezit zijn van de failliet, ofwel nog geen zes weken zijn verstreken nadat de koopprijs opeisbaar is geworden. Die laatste termijn hangt samen met de betalingstermijn die u hanteert. Het kan dus lonend zijn om in een faillissement het recht van reclame in te roepen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Tot slot kunt u ook de bestuurder van het failliete bedrijf aanpakken, wanneer u hard kunt maken dat deze op het moment van het doen van de bestelling, wist dat het bedrijf uw factuur niet zou gaan betalen. Dat is een variant van bestuurdersaansprakelijkheid. Wanneer u dat wilt aantonen, moet u van goede huize komen en bewijs leveren. Omdat iedere zaak op zich staat, is het goed u daarover goed te laten informeren door een gespecialiseerde advocaat.

Meer weten?

Actio Advocaten is de juridische partner voor het MKB. Wij zijn gevestigd in Assen en Hoogeveen. Neem contact op met één van onze medewerkers of vul ons 'bel mij terug' formulier in. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen.

Gerelateerde vragen