Velden zijn niet correct ingevuld

Afkoelingsperiode bij een faillissement: hoe & wat?

Als de onderneming waarmee uw bedrijf zaken doet failliet wordt verklaard, kunt u te maken krijgen met de zogenaamde afkoelingsperiode. Een aantal zaken zijn belangrijk wanneer u hier als schuldeiser tegenaan loopt. De afkoelingsperiode houdt namelijk in dat alle rechten van schuldeisers tijdelijk ‘bevroren’ worden.

De rechter-commissaris kan zelf of op verzoek van een belanghebbende (bijvoorbeeld de curator, de failliet of de schuldeisers) een afkoelingsperiode afkondigen in een faillissement. Dit kan direct bij het uitspreken van het faillissement gebeuren, maar het kan ook op een later tijdstip gebeuren.

Hoe lang duurt de afkoelingsperiode?

De eerste keer dat de afkoelingsperiode wordt afgekondigd duurt deze maximaal twee maanden, daarna kan de periode met maximaal twee maanden verlengd worden. Tijdens de afkoelingsperiode mogen betrokkenen hun eigen goederen die bij de failliet liggen, niet ophalen. Hierbij kunt u denken aan schuldeisers die goederen onder eigendomsvoorbehoud hebben geleverd of schuldeisers die een reclamerecht kunnen uitoefenen. Als er geen afkoelingsperiode zou zijn afgekondigd, dan hadden zij wel de goederen mogen ophalen.

Doel van afkoeling

Het doel van de afkoelingsperiode is om de curator wat tijd te geven om zich te verdiepen in de boedel. Hij moet uitzoeken welke goederen wel of niet in de boedel vallen en welke goederen hij in ieder geval wil houden als hij het bedrijf verkoopt of voortzet. Tijdens de afkoelingsperiode heeft de curator een zorgplicht: hij moet ervoor zorgen dat de goederen van de betrokkenen niet verloren gaan of worden aangetast.

Oneens met afkoelingsperiode

Als een schuldeiser het niet eens is met de afkoelingsperiode, kan hij aan de rechter-commissaris vragen om toch zijn recht uit te mogen oefenen. Bij levering onder eigendomsvoorbehoud zou de schuldeiser in dit geval alsnog zijn spullen mogen ophalen. Als de rechter-commissaris niet akkoord gaat, kan de schuldeiser daar verder niks meer tegen doen. Wel is het mogelijk voor een schuldeiser om in beroep te gaan tegen de beslissing om een afkoelingsperiode af te kondigen.

Afkoelingsperiode en boedelschuldeisers

De afkoelingsperiode heeft alleen geen invloed op de boedelschuldeisers. Wanneer bent u als schuldeiser een boedelschuldeiser? Dit kan bijvoorbeeld de verhuurder zijn. De huur die verschuldigd is, is vanaf de dag van de faillietverklaring een boedelschuld. De verhuurder kan dus boedelschuldeiser zijn.

Als ondernemer omgaan met een afkoelingsperiode

Wat de beste manier van reageren is op een afkoelingsperiode, hangt sterk af van de rechten die u als schuldeiser hebt en het doel dat u wilt bereiken. Actio Advocaten kan u hierbij vakkundig adviseren. Neem contact op met onze vestiging in Assen of Hoogeveen om een afspraak te maken.Naar blogverzicht