Velden zijn niet correct ingevuld

Betalingsregeling bij verzet tegen faillietverklaring heeft succes

De rechtbank Den Haag heeft kortgeleden geoordeeld dat het verzet tegen een faillietverklaring kan slagen als partijen een betalingsregeling overeenkomen. Hierover had een rechter zich nog niet eerder uitgelaten.

Verzet

Een faillissementsaanvraag wordt regelmatig gebruikt als drukmiddel om de schuldenaar ertoe te bewegen de vordering te betalen. In een groot deel van de gevallen wordt het faillissement uitgesproken zonder dat de schuldenaar aanwezig is tijdens de zitting. In dat geval kan de schuldenaar binnen veertien dagen na faillietverklaring in verzet. De rechter zal de faillissementsaanvraag dan opnieuw beoordelen.

Toetsing ‘ex nunc’

Hoofdregel is dat de rechter in verzet de faillietverklaring ‘ex nunc’ toetst. Dat betekent dat de rechter haar beslissing baseert op de toestand die geldt op het moment van haar uitspraak. Ook de vraag of de aanvrager een vordering op de schuldenaar heeft, moet opnieuw worden beantwoord.

Betalingsregeling

In de zaak die speelde bij de rechtbank Den Haag had de failliet verklaarde persoon met de aanvrager van het faillissement een betalingsregeling getroffen. De rechtbank oordeelde dat ook de betalingsregeling een rol speelt bij de vraag of de aanvrager een vordering op de schuldenaar heeft.

Oordeel rechtbank

De rechtbank achtte het verzet gegrond en vernietigde het eerder uitgesproken faillissement, omdat ten aanzien van de hoofdvordering een betalingsregeling was getroffen. Daaruit bleek dat de failliet verklaarde persoon in staat was zijn betalingen te hervatten en niet opgehouden was met het betalen van zijn schulden.

De in eerste instantie failliet verklaarde persoon heeft dus met de betalingsregeling zijn faillissement kunnen vernietigen. Overigens moest de schuldenaar wel het salaris van de curator en de kosten van de faillissementsaanvraag betalen.

Vragen over insolventie?

Heeft u nog vragen of bent u onlangs zelf failliet verklaard zonder dat u daarover gehoord bent? Neem dan contact op met onze specialisten uit Assen of Hoogeveen. We helpen u graag verder.Naar blogverzicht