Velden zijn niet correct ingevuld

Ik wil mijn uitgeleende geld graag terug, kan dat?

Geld uitlenen, wie doet het niet? Bijvoorbeeld aan aan een vriend of familielid. Maar ook op zakelijk gebied wordt er geld uitgeleend. Denk maar aan investeringsprojecten of aan crowdfunding. Het kan voorkomen dat de uitlener op enig moment het geld graag terug wil ontvangen, bijvoorbeeld omdat degene het geld zelf goed kan gebruiken of omdat het financieel niet goed lijkt te gaan met de schuldenaar.

Is het mogelijk om het uitgeleende geld direct terug te vorderen? Het antwoord op deze vraag hangt af van de vraag of er wel of geen termijn van terugbetaling is overeengekomen tussen de partijen.

Schriftelijke of mondelinge overeenkomst?

Partijen zijn vrij de voorwaarden van de geldlening te bepalen. Deze voorwaarden worden vaak neergelegd in een schriftelijke geldleningsovereenkomst, maar kunnen ook mondeling worden overeengekomen. Een mondelinge overeenkomst kan problemen opleveren voor het bewijs van bijvoorbeeld de hoogte van de geleende bedrag. Onlangs adviseerde Actio in een zaak waarin de wederpartij stelde dat het bedrag niet was geleend, maar geschonken. Gelukkig stonden de afspraken op papier en kon de lening eenvoudig worden bewezen. Zonder schriftelijke afspraken zou het een stuk lastiger zijn geweest om de lening te bewijzen. Kortom, leg de afspraken schriftelijk vast, met voorkeur in een door beide partijen ondertekende overeenkomst.

Afspraken over de termijn van terugbetaling

Wanneer partijen hebben afgesproken dat het gehele bedrag over tien jaar moet zijn terugbetaald en tussentijdse afdrachten niet verplicht zijn, kan het geleende geld pas na tien jaar worden teruggevorderd. De lening kan niet eerder worden teruggevorderd dan dat partijen hebben afgesproken. Meestal bevat de overeenkomst een bepaling dat het bedrag direct kan worden teruggevorderd als een bepaalde gebeurtenis intreedt, bijvoorbeeld als het faillissement of surseance van de schuldenaar is aangevraagd of als de schuldenaar overlijdt. In die situaties kan het bedrag bij het intreden van de gebeurtenis worden teruggevorderd.

actio-juridisch-servicecontract-banner

Geen afspraken over de termijn van terugbetaling

Wanneer geen afspraken zijn gemaakt over de termijn van terugbetaling geldt dat het uitgeleende bedrag ‘terstond’ kan worden teruggevorderd. Dat staat in de wet. Degene die het bedrag moet terugbetalen kan de rechter echter wel vragen om uitstel. Als de rechter van mening is dat het niet redelijk is om onmiddellijk terugbetaling te vorderen, kan de rechter uitstel geven en zelf een termijn voor terugbetaling bepalen.

Goedschrift

Eigenlijk altijd, maar met name als er grote bedragen in het spel zijn is het verstandig om de voorwaarden van de lening vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. Daarin moeten duidelijke bepalingen opgenomen worden over de termijn, de aflossing, de rente, en de voorwaarden waaronder het bedrag opgeeist kan worden. Daarbij is er nog een bewijsrechtelijke bijzonderheid: om de overeenkomst extra bewijskracht te geven, kan een zogenaamd 'goedschrift' worden opgenomen. Dat houdt in dat de geldlener onderaan de overeenkomst in eigen handschrift de woorden 'goed voor honderdduizend euro' opneemt. Als een leningsovereenkomst is voorzien van een goedschrift, levert deze dwingend bewijs op tussen partijen.

Advies nodig?

Heeft u vragen of hulp nodig bij het maken van een geldleningsovereenkomst? Neem gerust contact met ons op. We zijn gevestigd in Assen en Hoogeveen.Naar blogverzicht