Velden zijn niet correct ingevuld

Fraude binnen de onderneming

Bedrijfsfraude komt veel vaker voor dan gedacht. Iedere ondernemer loopt het risico geconfronteerd te worden met fraude, op veel verschillende manieren. Maar wat is nu eigenlijk ‘fraude’?

 

Wat is fraude

Als een jurist het over fraude heeft, wordt vaak gesproken over een opzettelijke onrechtmatige handeling ten nadele van een ander met als doel daar (economisch) voordeel uit te halen. Er zijn verschillende vormen van fraude, maar gek genoeg is fraude geen juridische term. Het staat bijvoorbeeld niet in het Wetboek van Strafrecht.

In veel bedrijven wordt gefraudeerd. Soms gaat het om kleine dingen, bijvoorbeeld het meenemen van een pak printerpapier, maar vaak loopt het ernstig uit de hand. Bekende voorbeelden zijn gesjoemel met declaraties of onjuiste registratie van gewerkte uren. Fraude heeft grote gevolgen voor de cultuur binnen een bedrijf en de onderlinge verhoudingen. Bij personeel kan het idee ontstaan dat bepaald gedrag geoorloofd is, of dat men ermee weg kan komen. Al snel kan sprake zijn van een glijdende schaal.

 

Veel voorkomende vormen van bedrijfsfraude

 

Arbeidsverzuim

Hierbij kun je denken aan taken die niet worden uitgevoerd door werknemers, waarmee kostbare tijd wordt verspild. Zo ontstaat er een verlies van productieve uren, wat kan leiden tot het overschrijden van deadlines.

 

Ziekteverzuim

Werknemers zijn wel eens ziek, maar er kan ook misbruik gemaakt worden van deze situatie. Werknemers melden zich dan onterecht ziek voor een langere periode. Hierdoor vallen productie en inkomsten weg, maar het loon van de werknemer moet wel doorbetaald worden. Kosten kunnen daardoor flink oplopen voor werkgevers.

 

Diefstal van voorraden

Binnen een organisatie vindt op verschillende niveaus diefstal plaats. Zowel op de werkvloer als bij managers. De diefstal kan variëren van een chocoladereep tot aan hoge bedragen geld. Het is een veel voorkomende vorm van fraude waarvoor lang niet altijd iedereen wordt gepakt. De meeste fraudeurs worden bij toeval gepakt.

 

Diefstal van gegevens

Diefstal van gegevens is het stelen van vertrouwelijke informatie van een computer, harddisk of server. Je kan hierbij denken aan klantgegevens of bedrijfsdocumenten. Vaak wordt er bij diefstal van gegevens gedacht aan hackers, die van buitenaf data proberen te stelen. Maar ook data diefstal door eigen werknemers is een veel voorkomend probleem.

 

Corruptie

Corruptie is het misbruik maken van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. Corruptie komt in verschillende vormen voor. U kan hierbij denken aan omkoping, maar ook aan afpersing en verduistering. Daarnaast zijn witwassen, deelname aan een criminele organisatie of valsheid in geschrifte andere strafbare feiten die vaak samen gaan met corruptie.

 

Voorkom bedrijfsfraude

Bij de ontdekking van fraude binnen de onderneming wordt snel gehandeld en drastisch ingegrepen. Dat is niets voor niets, want frauduleus handelen wordt in de hitte van het moment vaak aangegrepen voor een ontslag op staande voet. Dit kan leiden tot lange conflicten, want waar je als ondernemer het meenemen van een rolletje postzegels heel ernstig vindt, kan de kantonrechter denken dat dit best wel meevalt. En dan draaien de rollen bij een ontslag op staande voet plotseling om: jouw personeel besteelt je, maar u moet toch een ontslagvergoeding of schadevergoeding aan die werknemer betalen. De fraudeur krijgt een vordering op jou.

Dit kan anders zijn als je tijdig (juridisch) advies inwint. Je hebt in een dergelijke situatie behoefte aan snel en adequaat handelen van je advocaat en ook van je accountant wanneer het gaat om financiële malversaties. Dit voorkomt een hoop kopzorgen en kosten. Actio Advocaten weet in dergelijke situaties de koe bij de horens te vatten en heeft de kennis en ervaring in huis om jou direct met raad en daad terzijde te staan. Doortastend en snel handelen voorkomt dure uitglijders.

 

Meer weten?

Actio Advocaten wil in het belang van de ondernemer bijdragen aan preventie. Wilt u daarom meer weten? Neem dan contact op met onze vestiging in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht