Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissementen, hoe voorkom ik het? Vijf tips. 

In de huidige crisistijd doet iedereen hard zijn best om geld te verdienen. Dat geldt ook voor curatoren in faillissementen. Zij zijn aangesteld om voor de schuldeisers van het failliete bedrijf zoveel mogelijk geld te verzamelen. Steeds vaker zijn bedrijven en BV’s helemaal leeg, of gaat de bank aan de haal met de opbrengst van de inventaris, machines en debiteuren.

Vandaar dat er de laatste jaren steeds meer aandacht is gekomen voor de positie van de directeur van de failliet. Heeft die bestuurder wel goed genoeg zijn best gedaan, heeft –ie niet gegraaid? Is het faillissement misschien te wijten aan wanbeleid of onbehoorlijk bestuur en daardoor de schuld van de DGA? In toenemende mate worden bestuurders aansprakelijk gesteld in faillissement door de curator, of door schuldeisers die hun geld willen zien. Wat kunt u daar als bestuurder tegen doen?

Actio Advocaten behandelt jaarlijks vele faillissementen en aansprakelijkheidszaken. We kennen dus beide kanten van het verhaal, als curator, maar ook als adviseur van bestuurders. Daardoor kunnen we u ook goed adviseren, of u nu bestuurder bent van een besloten of naamloze vennootschap, of van een stichting of vereniging.

Vijf tips om te zorgen dat u de curator van het lijf houdt

1. Zorg ervoor dat de administratie goed in orde is.

Het is niet nodig dat deze tot op de dag nauwkeurig is bijgewerkt, maar als de rechten en verplichtingen van het bedrijf maar op eenvoudige wijze vastgesteld kunnen worden. Doorgaans is voldoende dat u de originele administratie netjes in ordners heeft opgeborgen en dat deze periodiek zijn ingevoerd in een elektronische boekhouding

2. Zorg ervoor dat u jaarlijks tijdig uw jaarrekening publiceert.

Publicatie gebeurt door de jaarrekening te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dat moet binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar. De jaarrekening van 2012 moet u dus uiterlijk 1 februari 2014 deponeren. Deze verplichting verdwijnt in de toekomst mogelijk voor kleine bedrijven (<10 werknemers), maar zover is het nog lang niet.

3. Meld betalingsonmacht bij de Belastingdienst en/of pensioenfonds

Als het bedrijf belastingen niet kan betalen, moet dit gemeld worden bij de fiscus. Daarvoor is een speciaal formulier te downloaden bij de belastingdienst. Als u de melding niet binnen de vereiste termijn doet, kan de belastingdienst u als directeur of bestuurder aansprakelijk stellen voor de fiscale schuld.

4. Keer geen dividend uit als de onderneming niet kan betalen.

Onder druk van aandeelhouders (of in het geval van een DGA: van zichzelf) kan een bestuurder in de verleiding komen dividend uit te keren als de vergadering van aandeelhouders daartoe besluit, zelfs als de vennootschap dat eigenlijk niet kan betalen. Sinds de invoering van het nieuwe BV-recht (1 oktober 2012) wordt van de bestuurder een rechte rug verwacht. Het bestuur moet namelijk nagaan of het bedrijf na uitkering van het dividend nog voldoende in staat is haar schulden te betalen. Als dat niet zo is, moet het bestuur de uitkering blokkeren. Dat kan tot spanning tussen bestuurders en aandeelhouders leiden, maar als de vennootschap uiteindelijk failliet gaat doordat de liquiditeitspositie door de dividenduitkering is verslechterd, kan de bestuurder in privé worden aangesproken door de curator of schuldeisers.

5. Gebruik uw gezond verstand!

Dit is misschien wel de beste tip. Een bestuurder voelt bij sommige handelingen op zijn klompen aan dat iets niet door de beugel kan. Ik noem de greep in de kas, betalingen aan de bestuurder zelf terwijl andere schuldeisers niets meer krijgen, ‘verkoop’ van goederen onder verrekening van een schuld, weggeven van activa, enzovoort.

Toch blijft elke situatie uniek en zal de rechtbank vaak alle omstandigheden van het geval meewegen, want niets is makkelijker voor een curator of schuldeiser om achteraf te stellen dat het allemaal anders had gemoeten. Voor dat grijze gebied en voor overig advies of bijstand in een procedure over bestuurdersaansprakelijkheid kunt u terecht bij de specialisten van Actio Advocaten. Neem contact op, het verplicht u tot niets.

Meer weten?

Actio Advocaten is de juridische partner voor het MKB. Wij zijn gevestigd in Assen en Hoogeveen. Neem contact op met één van onze medewerkers of vul ons 'bel mij terug' formulier in. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen.

Gerelateerde vragen